Archiv

2024

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Úrokový lístek

X X, X

 

2023

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X, x X

Úrokový lístek

X X X X

Obchodní podmínky

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X

pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci SwatchPAY!

X

 

2022

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

Úrokový lístek

X, X, X X X X, X X, X X, X, X X X X, X

Obchodní podmínky

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X

pro vydávání a používání kreditních karet

X

 

 

2021

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X X, x

Úrokový lístek

X X X X X X X X X X, X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X X X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X X X

pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko

X X

pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Xiaomi Pay

X2020

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X X, x

Úrokový lístek

X X X X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X

pro vydávání a používání kreditních karet

X

pro zakládání a vedení firemních účtů se službou mTransfer PRO

X2019

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X X X

Úrokový lístek

X X X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X

pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Apple Pay

X

pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Garmin Pay

X

pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Fitbit Pay

X

využívání platební služby Google  Pay pro platební karty mBank

X

pro poskytování hotovostních úvěrů

X X2018

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X X X

Úrokový lístek

X X X X X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X X X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X X X

využívání platební služby Google Pay pro platební karty mBank

X

pro poskytování hotovostních úvěrů

X

pro hypoteční úvěry (pro úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016 a smlouvy u kterých proběhla obnova fixní úrokové sazby po tomto datu)

X

pro hypoteční úvěry (pro úvěrové smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016)

X

pro vydávání a používání kreditních karet

X

X

pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko

X

pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby

X

pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby podnikatele

X


2017

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X, x X

Úrokový lístek

X X, X X X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

X X X

pro povolené přečerpání

X

pro vydávání a používání
kreditních karet

X

pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

X

pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko

X

pro poskytování hotovostních úvěrů

X

využívání platební služby Android Pay pro platební karty mBank

X

 

2016

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X, X, x

X


X

X, x

X

X

Úrokový lístek

X

X

X

X, X

X, X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů fyzických osob

X

X

pro zakládání
a vedení účtů podnikatelů

X

X

hypotečních úvěrů

X

poskytování hotovostních úvěrů

X

pro vydávání a používání
kreditních karet

X

pro povolené přečerpání

X

pro povolené přečerpání
podnikatelů

Produktové podmínky pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko

X

 

2015

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X , x

X ,x

X ,x

Úrokový lístek

X

X

X

X

X

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů fyzických osob

X

X

pro zakládání
a vedení účtů podnikatelů

X

hypotečních úvěrů

poskytování
hotovostních úvěrů

pro vydávání a používání
kreditních karet

X

pro povolené přečerpání

pro povolené přečerpání
podnikatelů

2014

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X

X

Úrokový lístek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů fyzických osob

X

X

X

pro zakládání
a vedení účtů podnikatelů

X

hypotečních úvěrů

X

poskytování
hotovostních úvěrů

X

pro vydávání a používání
kreditních karet

X

pro povolené přečerpání

X

pro povolené přečerpání
podnikatelů

X

pravidla provádění převodů na Facebook

X

 

2013

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

Sazebník pro podnikatele

X

Úrokový lístek

X

X

X

X, X

X, X

X, X

X, X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

X

pro zakládání a vedení
firemních účtů

poskytování
hypotečních úvěrů

X

poskytování
hotovostních úvěrů

pro vydávání a používání
kreditních karet

pro vydávání a používání
platebních karet

X

 

 

 

2012

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X

X

Sazebník pro podnikatele

X

X

Úrokový lístek

X

X

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

pro zakládání a vedení
firemních účtů

poskytování
hypotečních úvěrů

poskytování
hotovostních úvěrů

pro vydávání a používání
kreditních karet

pro vydávání a používání
platebních karet

X

 

2011

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X

X

X

Sazebník pro podnikatele

X

X

X

Úrokový lístek

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

X

X

pro zakládání a vedení
firemních účtů

X

X

poskytování
hypotečních úvěrů

poskytování
hotovostních úvěrů

X

pro vydávání a používání
kreditních karet

X

X

pro vydávání a používání
platebních karet

X

 

2010

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X

Sazebník pro podnikatele

X

X

X

Úrokový lístek

X, X

X

X

X

X, X

X

X

X

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

pro zakládání a vedení
firemních účtů

X

poskytování
hypotečních úvěrů

X

X

poskytování
hotovostních úvěrů

pro vydávání
a používání
kreditních karet

pro vydávání
a používání
platebních karet

 

2009

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X

X

X

Sazebník pro podnikatele

X

X


Úrokový lístek

X, X
X, X, X, X

X

X

X, X
X, X

X

X

X

X, X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

X

pro zakládání
a vedení
firemních účtů

poskytování
hypotečních úvěrů

X

poskytování
hotovostních úvěrů

X

X

pro vydávání
a používání
kreditních karet

X

pro vydávání
a používání
platebních karet

X

X

 

2008

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

X


X

Sazebník pro podnikatele

X

Úrokový lístek

X, X
X
X, X
X
X, X
X, X
X, X
X, X, X, X, X, X, X
X
X, X

Obchodní podmínky:

pro zakládání
a vedení účtů

X

pro zakládání a vedení
firemních účtů

X

pro poskytování
hypotečních úvěrů

X

X

pro poskytování
hotovostních úvěrů

X

pro vydávání
a používání
kreditních karet

X

pro vydávání
a používání
platebních karet

X

 

2007

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Sazebník

X

Úrokový lístek

X

Obchodní podmínky:

pro zakládání a vedení účtů

X

pro vydávání
a používání
platebních karet - součástí podmínek pro zakládání a vedení účtů (od str. 15)

X