Řídíme se standardy ESG

Dopady na životní prostředí

Pracujeme na tom, aby fungování naší společnosti mělo co nejmenší zásah do životního prostředí. Pečlivě vybíráme dodavatele, kteří nezatěžují životní prostředí, a odmítáme financovat nové černouhelné a hnědouhelné doly či rozšiřování kapacity těch stávajících.

 


 

 

Sociální aspekty

Vždy jednáme v zájmu zaměstnanců a totéž očekáváme od našich dodavatelů. Zavedli jsme prevenci proti mobbingu, která slouží k potírání obtěžování či různých forem šikany na pracovišti. Nenavazujeme vztahy se společnostmi, jež porušují lidská práva.

 


 

 

Korporátní řízení

Platí u nás nulová tolerance vůči korupci. Máme plně transparentní systém a podmínky pro přijímání i poskytování darů.

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.