Seznamte se s mBank

mBank do České republiky přišla v listopadu 2007. Jako první banka zákazníkům přinesla zcela nový samoobslužný model, při kterém si zákazník spravuje své každodenní bankovní operace sám. Zákazníci obsluhují svůj účet přes internetové a telefonické bankovnictví. Pobočky slouží hlavně jako poradenská centra nebo místa pro sjednání hypotéky.

Tento model nám umožnil nabídnout zákazníkům nejvyužívanější bankovní služby zcela zdarma. mBank tak přístupem ke svým zákazníkům způsobila v bankovním sektoru skutečnou revoluci a  v současné době se mBank s více než půl milionem zákazníků řadí mezi nejvýznamnější české banky.

Nová platforma internet bankingu, kterou jsme zavedli na začátku roku 2014, dokázala, že pro klienta nepřináší jen cenové výhody, ale pomáhá mu zvyšovat a udržovat si úroveň „finančního sebevědomí“ neboli schopnosti řídit své vlastní finance.

 

mBank je mobilní a maximálně výhodná

Vznik mBank a její příchod na český a slovenský trh v roce 2007 znamenal revoluci v bankovním světě. Zákazníci si uvědomili, že i banka může být vstřícná, transparentní a přátelská. Tato filosofie mBank společně s přístupnými a srozumitelnými službami oslovila v Polsku, v ČR a na Slovensku již více než 7 milionů zákazníků a mBank se stala jednou nejúspěšnějších značek finančních služeb v regionu. V červnu 2013 zahájila mBank v Polsku projekt Nová mBank, který spočíval v zavedení revolučního internetového bankovnictví, změně firemního loga a designu a v neposlední řadě ve změně názvu mateřské BRE Bank S.A. na mBank S.A. V České republice a na Slovensku prošla mBank touto největší změnou ve své historii v únoru 2014.

 

mBank S.A.

Obchodní jméno: mBank S.A., organizační složka
Kód banky pro účely platebního styku: 6210
Sídlo (není obchodní místo): Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín

mBank S.A. se sídlem Prosta 18, 00-850 Varšava, REGON: 001254524, zapsaná v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XIII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A. organizační složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319.

Prohlášení FATCA

Prohlášení o tzv. FATCA statusu mBank S.A., organizační složky mBank S.A., organizační složka je plně v souladu s požadavky amerického  daňového zákona FATCA.

mBank S.A., organizační složka se zaregistrovala u amerického daňového úřadu jako reportující zahraniční finanční instituce podle Modelu 1 mezivládní smlouvy (IGA).

Identifikační číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), přiřazené mBank S.A., organizační složce, je: T2B1ED.00000.BR.203

 

FATCA Statement – mBank S.A., organizační složka mBank S.A., organizační složka is fully compliant with FATCA.

mBank S.A., organizační složka has registered with the U.S. Internal Revenue Service (IRS) as a Reporting FFI covered by an IGA Model 1.

The GIIN (Global Intermediary Identification Numer) assigned to mBank S.A., organizační složka is: T2B1ED.00000.BR.203

 

Common Reporting Standard

V zájmu boje proti daňovým únikům a s cílem ochránit integritu daňových systémů, zavádějí vlády po celém světě nový požadavek na shromažďování informací a podávání zpráv pro finanční instituce, který je známý jako společné výkaznictví (dále jen "CRS").

Předmětem hlášení budou údaje o fyzických a právnických osobách s bydlištěm/sídlem v jiné zemi než je Česká republika (obecněji tzv. daňovými nerezidenty), kteří jsou majiteli finančních účtů v České republice; informace o těchto finančních účtech budou vyměňovány vzájemně mezi daňovými správami jednotlivých zemí prostřednictvím lokálních finančních institucí.

Primárně se CRS týká depozitních účtů (běžný účet, spořící či termínovaný účet) a investičních produktů. V souladu s CRS je mBank povinna identifikovat Vaše daňové rezidentství (to se obvykle nachází v místě registrace k platbě daně z příjmu), přičemž bude vycházet z informací, které jste již dodali, popřípadě Vás požádá o další podrobnosti.

Daňové rezidentství se obvykle nachází v místě registrace k platbě daně z příjmu, tedy daňovým rezidentem je ta osoba, která má na území států, kde dojde k zaplacení daně bydliště nebo se v zemi zdržuje déle než 183 dní v kalendářním roce. Daňový rezident má zde neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.