Platba SWIFT do celého světa

Platby SWIFT slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně v rámci i mimo EU. Pro platby v EU v měně EUR je výhodné použít SEPA platbu. Seznam bank provozujících SEPA platby najdete zde (klikněte na červený "+")

 

 

Mezinárodní platba SWIFT:

  • Mezinárodní platby v cizích měnách jsou doručovány prostřednictvím systému, který provozuje společnost S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci)
  • Platby můžete odesílat, nebo přijímat v CZK nebo v následujících cizích měnách AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD
  • Platby v cizí měně můžete provádět i v rámci bank v České republice

 

Údaje potřebné k odeslání SWIFT platby na účet vedený v mBank:

  • Číslo účtu nebo IBAN účtu příjemce
  • Přesné jméno / název  příjemce - Zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby a také může dojít ke kurzovnímu rozdílu, tedy k finanční ztrátě.
  • Adresu příjemce platby
  • BIC (SWIFT) kód banky příjemce (např. kód mBank: BREXCZPP)
  • Název a adresa banky příjemce (např.  mBank S.A.: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín)

 

 

Poplatková instrukce:

Odesílatel může určit, kdo uhradí náklady zprostředkujících (korespondenčních) bank, poplatky spojené s doručením platby.

Zprostředkující banka může účtovat poplatek za zpracování platby přímo z částky platby do zahraničí. O tento poplatek může být částka platby do zahraničí snížena (Poplatky korespondenčních/zahraničních bank).

 

 

U mBank můžete zvolit poplatkovou instrukci:

a) OUR = our = naše, tedy poplatky zahraničních bank zaplatí odesílatel. V souladu s novým zákonem o platebním styku 370/2017 Sb. není poplatková instrukce dostupná u plateb v rámci členských států EU.

b) SHA – shared- Odesílatel i příjemce zaplatí poplatky korespondenčních bank rovným dílem.

 

 

Jak zadat platbu SWIFT do Evropské unie?

1) Po přihlášení se do internetového bankovnictví

a) přímo v hlavním menu klikněte na tlačítko Provést platbu

b) nebo se k platebnímu příkazu proklikejte postupně

 

2) Do pole "Název příjemce" zadejte jméno nebo název příjemce platby. Zelené pole vyhledává v reálném čase (podobně jako Google) na základě zadaných znaků příjemců z Adresáře, nebo z historie (z provedených plateb v historii účtu). Po výběru příjemce platby se aktivuje automaticky šablona tuzemské platby.

DŮLEŽITÉ: Zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby.

 

3) V menu nalevo zvolte šablonu "Tuzemská platba a do Evropské unie". Vyplňte minimálně povinné údaje a platbu odešlete.
 

4) Po odeslání platby se zobrazí sumarizace platby s oknem pro autorizaci platby SMS kódem. Zadejte autorizační kód a platbu potvrďte.

 

 

 

 

Jak zadat platbu SWIFT mimo EU?

Nemusíte znát zeměpis absolutně přesně. V situaci, kdy nevíte, zda je stát příjemce ještě v EU, zadejte platbu klidně do šablony pro tuzemské platby a do EU. Systém vám vždy napoví a v případě, že se jedná o platbu mimo EU, budete přesměrován do správné šablony.

 

1) Zadejte základní údaje a odešlete platbu

 

2) Potvrďte platbu SMS kódem.

 

 

Další informace