Platba SWIFT do celého světa

Platby SWIFT slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně v rámci i mimo EU. Pro platby v EU v měně EUR je výhodné použít SEPA platbu. Seznam bank provozujících SEPA platby najdete zde (klikněte na červený "+")

 

 

Mezinárodní platba SWIFT:

 • Mezinárodní platby v cizích měnách jsou doručovány prostřednictvím systému, který provozuje společnost S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci)
 • Platby můžete odesílat, nebo přijímat v CZK nebo v následujících cizích měnách AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD
 • Platby v cizí měně můžete provádět i v rámci bank v České republice

 

Údaje potřebné k odeslání SWIFT platby na účet vedený v mBank:

 • Číslo účtu nebo IBAN účtu příjemce
 • Přesné jméno / název  příjemce - Zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby a také může dojít ke kurzovnímu rozdílu, tedy k finanční ztrátě.
 • Adresu příjemce platby
 • BIC (SWIFT) kód banky příjemce (např. kód mBank: BREXCZPP)
 • Název a adresa banky příjemce (např.  mBank S.A.: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín)

 

 

Poplatková instrukce:

Odesílatel může určit, kdo uhradí náklady zprostředkujících (korespondenčních) bank, poplatky spojené s doručením platby.

Zprostředkující banka může účtovat poplatek za zpracování platby přímo z částky platby do zahraničí. O tento poplatek může být částka platby do zahraničí snížena (Poplatky korespondenčních/zahraničních bank).

 

 

U mBank můžete zvolit poplatkovou instrukci:

a) OUR = our = naše, tedy poplatky zahraničních bank zaplatí odesílatel. V souladu s novým zákonem o platebním styku 370/2017 Sb. není poplatková instrukce dostupná u plateb v rámci členských států EU.

b) SHA – shared- Odesílatel i příjemce zaplatí poplatky korespondenčních bank rovným dílem.

 

 

Jak zadat platbu SWIFT do Evropské unie?
 1. Po přihlášení se do internetového bankovnictví přímo v hlavním menu klikněte na tlačítko PLATBA


 2. Nebo se k platebnímu příkazu proklikejte v hlavním menu. Klikněte na PLATBY a zvolte Domácí a do EU.


 3. Do pole "Název příjemce" zadejte jméno nebo název příjemce platby. Pole vyhledává v reálném čase (podobně jako Google) na základě zadaných znaků příjemců z Adresáře, nebo z historie (z provedených plateb v historii účtu). Po výběru příjemce platby se aktivuje automaticky šablona platby.

  DŮLEŽITÉ: Zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby. 4. Nyní můžete vyplnit všechny dostupné (povinné i nepovinné) údaje a platbu odešlete.
 5. Následně se zobrazí stránka se sumarizací údajů o platbě. Platbu potvrdíte v mobilní aplikaci nebo autorizačním SMS kódem.

 

 

Jak zadat platbu SWIFT mimo EU?

 

 1. Po přihlášení se do internetového bankovnictví v hlavním menu klikněte na PLATBY a zvolte Mimo EU.


 2. Zadejte základní údaje a odešlete platbu

 3. Potvrďte platbu v mobilní aplikaci nebo SMS kódem.


 

 

 

 

Další informace