Co je variabilní symbol?

Variabilní symbol (zkratka VS) je nepovinný údaj, který společně s konstantním a specifickým symbolem slouží ke snadné identifikaci příchozích plateb. Užitečný je zejména v případech, kdy příjemce potřebuje odlišit jednotlivé platby, které mu chodí na účet.

 

V obchodním styku se jako variabilní symbol často používá číslo faktury. Díky tomu příjemce nejen správně identifikuje odesílatele, ale zároveň je schopen platbu přiřadit k příslušnému dokumentu.

 

Použití variabilního symbolu závisí na příjemci. Pokud je variabilní symbol součástí platebních údajů, při převodu peněz jej použijte, aby příjemce mohl vaši platbu správně zaevidovat.

 

 

Jak vypadá variabilní symbol?

Variabilní symbol je číselný údaj o maximální délce 10 znaků.

 

 

 

 

Další informace