Inkaso

Inkaso slouží k provádění pravidelných plateb z běžného účtu, kdy frekvence, částka a platební symboly se mohou měnit.

Inkasní platba probíhá na základě zaregistrovaného povolení k inkasu. Na základě zaregistrovaného povolení probíhají inkasní platby automaticky po doručení výzvy na inkaso do mBank a úspěšně se vykonají jenom, když je v povolení na inkaso nastaven dostatečně vysoký limit a na účtu plátce dostatek peněžních prostředků.

 

SIPO je speciální inkasní platba, kdy se vykoná jednou inkasní platbou více úhrad, např. platba za nájem, vodu, elektřinu, plyn, atd.

 

Povinné údaje povolení k inkasu

 • Účet příjemce inkasa
 • Limit částky pro vykonání jednotlivé inkasní platby
 • Datum platnosti povolení k inkasu
 • Vlastní název inkasa
 • Autorizace SMS kódem

 

Povolení k inkasu můžete jednoduše zaregistrovat a také obsluhovat prostřednictvím:

 • Internetového bankovnictví
 • Call centra mLinka na telefonním čísle 844 777 000 (zpoplatněná služba ve smyslu aktuálně platného Sazebníku)

 

Potvrzení o aktivním povolení k inkasu si můžete kdykoliv vytisknout z internetového bankovnictví.

 

Předefinováni příjemci inkasa

SIPO- Česká pošta 000000 - 0156080780/0300

T-mobile CZ 000019 - 2235210247/0100

Telefónica – mobilní sítě 0000000-0500114004/2700

Telefónica – pevné sítě 006007 - 0700103393/0300

Vodafone 000000 - 0217077033/0300

 

Registrace povolení k inkasu je tak jednoduchá:

 

 1. Po přihlášení se do internetového bankovnictví:
  a) přímo v hlavním menu klikněte na tlačítko Provést platbu a následne klikněte na tlačítko Provést pravidelní platbu.


b) nebo se k šabloně povolení k inkasu proklikejte postupně:

 

c) nebo zaregistrujte nové povolení k inkasu na seznamu pravidelných plateb

 

 

2. Po kliknutí na modrou dlaždici zadejte jméno nebo název příjemce platby.

 

Pole "Název přijemce" vyhledává v reálném čase (podobně jako Google) na základě zadaných znaků příjemců z Adresáře, nebo z historie (z provedených plateb v historii účtu), nebo z předefinovaných příjemců inkasa. Po výběru příjemce platby se aktivuje automaticky šablona povolení k inkasu.

Předefinováni příjemci inkasa:

SIPO- Česká pošta 000000 - 0156080780/0300

T-mobile CZ 000019 - 2235210247/0100

Telefónica – mobilní sítě 0000000-0500114004/2700

Telefónica – pevné sítě 006007 - 0700103393/0300

Vodafone 000000 - 0217077033/0300

DŮLEŽITÉ: Název příjemce nesmí obsahovat pomlčku, podtržítko, mřížku, jen jedno písmeno nebo pouze jednu číslici. Prosím, používejte příjemce reálným názvem či jménem příjemce, jako je například Jan Novodobý, resp. Firma, s.r.o.

 

3. Vyplňte povinné údaje v povolení k inkasu a vytvořte povolení k inkasu. V případě kdy zvolíte předdefinovaného příjemce nemusíte vyplňovat číslo účtu příjemce.

 

4. Po kliknutí na "Vytvořit platbu" se zobrazí sumarizace povolení k inkasu. Potvrďte registraci povolení k inkasu SMS kódem a souhlas je aktivní.

 

5. Povolení k inkasu se okamžite zobrazí na Seznamu pravidelných plateb jako AKTIVNÍ.

 

6. Povolení k inkasu na seznamu pravidelných plateb můžete kdykoliv:

 • Aktivní - Změnit, Přerušit, Odstranit
 • Přerušené - Obnovit, Odstranit
 • Po platnosti - Aktivovat
 • Odstraněné - nezobrazují se v internetovém bankovnictví

 

Další informace