SIPO

SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

SIPO vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který vám šetří čas, starosti a peníze.

Základní informace o SIPO naleznete na internetové stránce České pošty, s. p.

 

Povinné náležitosti při nastavování

 • Spojovací číslo plátce SIPO, které vám přidělí Česká pošta
 • Informační název SIPO platby
 • Limit

 

Průběh inkasování SIPO

První cyklus -SIPO inkasní platby probíhají 15. den v časných ranních hodinách po cca 2:00 h. Mějte proto dostatek finančních prostředků na účtu vždy ke 14. dni v měsíci. V případě že SIPO nebylo provedeno v 1. cykle, bude inkasováno znovu v 2. cykle. V případě, kdy ani v druhém cyklu se nezdařilo SIPO provést, platba SIPO nebude v daném měsíci provedena automaticky.

Druhý cyklus - probíhá v 23. den v časných ranních hodinách po cca 2:00 h. Mějte proto dostatek finančních prostředků na účtu vždy ke 22. dni v měsíci.

V případě, kdy 15. nebo 23. den v měsíci připadá na den pracovního klidu (víkendy a svátky), bude SIPO inkasováno v předcházejícím pracovním dni.

 

Důležitá upozornění

 • Zadáním povolení SIPO v mBank vyjadřujete souhlas se změnou provádějící banky - Česká pošta vždy inkasuje SIPO z té banky, kde klient zadal povolení k SIPO jako poslední
 • V případě, kdy zaregistrujete povolení k inkasu SIPO, nebo vykonáte změnu v existujícím povolení do nejpozději tři pracovní dny před 25. dnem v měsíci, bude tato změna platná v následujícím měsíci po zadání. V případě, kdy 25. den v měsíci připadá na den pracovního klidu, zadání povolení SIPO, pozastavení nebo změna limitu musí být provedeny nejpozději dva pracovní dny předem
 • V případě, kdy splatná výše částky SIPO překročí limit stanovený v povolení k inkasu, nebude SIPO inkasováno. V tomto případě k opakování inkasní platby SIPO v daném měsíci nedojde a nepřijde vám od nás ani žádná zpráva, protože do mBank není doručena výzva na inkaso .
 • O neprovedení platby SIPO vás budeme informovat ve Zprávě z banky v internetovém bankovnictví
 • V případě, kdy k provedení platby nedojde, můžete SIPO uhradit v hotovosti na jakékoli pobočce České pošty nebo jednorázovým platebním příkazem na účet České pošty:
  • číslo účtu 156080780/0300,
  • VS: identifikační číslo se mění každý měsíc (najdete v kolonce č. 1 - horní část platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte),
  • SS: Spojovací číslo plátce SIPO (najdete v kolonce č. 2 - horní část platebního dokladu SIPO).

Platbu SIPO je proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden.

 

Registrace povolení k inkasu SIPO

 1. Po přihlášení se do internetového bankovnictví přímo v hlavním menu klikněte na PLATBY a následně na Inkaso / SIPO. 2. Pro registraci povolení k inkasu SIPO, zadejte do pole Název příjemce hodnotu SIPO. Systém vám automaticky nabídne k výběru účet České pošty pro SIPO. 3. Vyplňte povinné údaje a vytvořte povolení k inkasu. V případě kdy zvolíte předdefinovaného příjemce nemusíte vyplňovat číslo účtu příjemce. 4. Následně se zobrazí sumarizace. Platbu potvrdíte v mobilní aplikaci nebo SMS kódem.
 5. Po autorizování se nové povolení k inkasu SIPO plateb zobrazí jako aktivní na Seznamu pravidelných plateb. V závislosti od data registrace povolení k inkasu SIPO se zobrazí informace s datem první inkasní platby. 6. Povolení k inkasu SIPO na seznamu pravidelných plateb můžete kdykoliv:

Aktivní - Změnit, Odstranit

Po platnosti - Aktivovat

Odstraněné - nezobrazují se v internetovém bankovnictví

 

 

 

Další informace