Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol (zkratka KS) se používá k určení charakteru a způsobu platby. Ještě do roku 2011 byl povinným údajem ve specifických případech (například při placení daní nebo pojistného). V současnosti lze převody peněz provést i bez konstantního symbolu. Jeho použití tak závisí čistě na příjemci platby.

 

 

Jak vypadá konstantní symbol?

Konstantní symbol může tvořit maximálně 4 číslice.

 • první tři číslice označují druh a důvod platby,
 • poslední číslice značí způsob platby.

 

Podle poslední číslice lze rozlišit, zda jde o:

 • platby podle zvláštních dispozic bank – 0,
 • platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky) – 1,
 • úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům – 2,
 • vkládání a vybírání hotovosti u jiné banky – 3,
 • přednostní platby – 4,
 • opravné zúčtování (platí pro banky) – 5,
 • dobropisy (vratky) na platby běžného roku – 6,
 • dobropisy (vratky) na platby minulého roku – 7,
 • ostatní bezhotovostní platby – 8,
 • hotovostní platby – 9.

 

Konstantní symbol již není běžnou součástí platebního styku na rozdíl od specifického a variabilního symbolu. Pravděpodobně na něj narazíte při placení daní, kdy se používají tři konkrétní konstantní symboly:

 • 1148 – pro bezhotovostní platby z bankovního účtu,
 • 1149 – pro hotovostní platby prostřednictvím poštovní poukázky,
 • 0001 – pro hotovostní platby prostřednictvím daňové složenky.

 

Některé symboly jsou určené pouze pro potřeby bank. Konkrétně jde o následující symboly:

 • 5,
 • 6,
 • 51,
 • 1178,
 • 2178,
 • 3178.

 

 

 

Další informace