Obecně o platbách

Uvedené informace jsou v souladu se Zákonem č. 370/2017 Sb. o platebním styku a o změně a doplnění některých zákonů a s podmínkami mBank.

 

Plátce uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce
Příjemce uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici
Platební účet účet, který slouží k provádění platebních transakcí
Platební příkaz pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce
Poskytovatel platebních služeb banka, zahraniční banka anebo pobočka zahraniční banky a jiné zákonem stanovené subjekty
Den valuty okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu úroku z peněžních prostředků na platebním účtu
Referenční směnný kurz směnný kurz, který se použije jako základ pro přepočet měn a který pochází z veřejně přístupného zdroje nebo byl poskytovatelem zpřístupněn
Referenční úroková sazba úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet úroku a která pochází z veřejně přístupného zdroje
Dostatečné krytí disponibilní zůstatek prostředků, které se nacházejí na účtu klienta minimálně ve výši částky platebního příkazu na úhradu v momentě jeho zpracování. Při nedostatečném krytí na realizaci všech plateb na hromadném příkazu na úhradu, vykoná banka jen ty úhrady, na které je dostatek finančních prostředků, při čemž nemusí být zachováno pořadí, ve kterém byly platby zadány.

 

 

Podmínky k vykonání platebního příkazu

Domácí platební příkaz mBank vykoná na základě vyplněného platebního příkazu. Domácí platební příkaz může klient vykonat prostřednictvím internetového bankovnictví nebo prostřednictvím telefonního centra mLinka.

mBank realizuje platební příkazy na úhradu zadané klientem za předpokladu dostatečného krytí na účtu, ze kterého má být částka odepsána.

 

 

Náležitosti tuzemského platebního příkazu
Povinné Nepovinné
přesný název příjemce konstantní symbol
číslo účtu příjemce variabilní symbol
částka specifický symbol
datum splatnosti zpráva pro příjemce
autorizace odesílatelem
(autorizační kód)
 

 

 

Povinné náležitosti SEPA platby do zahraničí
 • přesný název příjemce - zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby a také může dojít ke kurzovnímu rozdílu, tedy k finanční ztrátě.
 • číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN
 • BIC, resp. swiftový kód banky příjemce, jenom výjimečně
 • částka platby
 • měna platby - výlučně EUR
 • autorizace odesílatelem (autorizační kód)

Platbu SEPA do zahraničí nelze zadat v pracovní dny od cca 19:30 h do 8:00 h a také o víkendu.

 

 

Povinné náležitosti mezinárodní platby SWIFT do zahraničí
 • přesný název a adresa příjemce - zadejte přesné jméno a příjmení, nebo název společnosti příjemce platby. Název příjemce je odesílán do banky příjemce. V případe neshodnosti názvu příjemce může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby a také může dojít ke kurzovnímu rozdílu, tedy k finanční ztrátě.
 • adresa příjemce - zadejte přesnou adresu příjemce. V případe neshodnosti adresy příjemce v platebním příkazu může být platba vrácena a částka snížena o poplatky jiných bank, případně o poplatek za vrácení platby a také může dojít ke kurzovnímu rozdílu, tedy k finanční ztrátě.
 • číslo účtu příjemce
 • BIC, resp. swiftový kód banky příjemce - zpravidla je vyžadován v případe plateb mimo EU
 • částka platby
 • měna platby (AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD)
 • poplatková instrukce – určení, kdo bude platit poplatky zahraničních bank za doručení platby příjemci (odesílatel a příjemce rovným dílem tj. SHA nebo jen odesílatel tj. OUR)
 • autorizace odesílatelem (autorizační kód)

 

 

Další informace