Košík plateb

Košík plateb slouží k autorizaci více plateb jedním SMS kódem. Pokud potřebujete najednou poslat více plateb najednou a nechce se Vám platby jednotlivě autorizovat můžete je ukládat do košíku plateb a po ukončení zadávání všechny autorizovat 1 SMS kódem. V případě podnikatelských účtů s aktivovanou víceosobovou autorizací se do košíku plateb uloží platby, které je třeba autorizovat osobou s dostatečným autorizačním limitem.

Najednou lze autorizovat až 200 plateb v Košíku. Platbu uloženou do košíku je možné autorizovat pouze v ten samý den, kdy byla platba zadána.

 

Limity
 • L1 - limit L1 určuje maximální částku platebního příkazu pro disponenta, který může disponent autorizovat samostatně
 • L2 - limit L2 určuje maximální částku platebního příkazu pro disponenta, který může takovou platbu autorizovat v košíku plateb. L2 nemůže být nižší než L1
 • Neomezený limit - disponent s neomezeným limitem může samostatně autorizovat jakoukoli operaci

 

Typy operací

Pod víceosobní autorizaci spadají následující typy operací:

 • Platby s aktuálním datem
 • Platby s budoucím datem
 • Registrace trvalých plateb vnitrobankovních a mezibankovních
 • Změna trvalých plateb vnitrobankovních a mezibankovních
 • Přeshraniční platba SEPA

 

Speciální operace jako
 • Platba na mobil
 • mTransfer

budou zrealizovány pouze v případě pokud osoba s jednoosobným limitem bude mít dostatečný limit (L1) k provedení tohoto typu platby z podnikatelského účtu.

 

Jak na to?

 

 1. Vyplňte platební příkaz a potvrďte tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU


 2. Aktivujte Košík plateb pomocí mobilní aplikace nebo SMS kódem.
 3. Následující platební příkazy budete do košíku přidávat bez potvrzování mobilní aplikací nebo SMS kódom.


 4. Po ukončení zadávání plateb, klikněte v menu na Košík plateb 5. Zobrazí se všechny zadané platby uložené v Košíku. Pokud jste některé platby z předchozích dní neautorizovali, zobrazí se označené červeně, ale stále je můžete obnovit kliknutím na tlačítko Provést znovu. Nezapomeňte však původní platbu s neaktuálním datem vymazat. 6. Po označení jednotlivých plateb se aktivuje tlačítko pro autorizaci. 7. Autorizujte v mobilní aplikaci nebo doručeným SMS kódem. 8. Platby z košíku byly odeslány k zpracování

 

 

 

 

Další informace