Košík plateb

Košík plateb slouží k autorizaci více plateb jedním SMS kódem. Pokud potřebujete najednou poslat více plateb najednou a nechce se Vám platby jednotlivě autorizovat můžete je ukládat do košíku plateb a po ukončení zadávání všechny autorizovat 1 SMS kódem. V případě podnikatelských účtů s aktivovanou víceosobovou autorizací se do košíku plateb uloží platby, které je třeba autorizovat osobou s dostatečným autorizačním limitem.

Najednou lze autorizovat až 200 plateb v Košíku. Platbu uloženou do košíku je možné autorizovat pouze v ten samý den, kdy byla platba zadána.

 

Limity
  • L1 - limit L1 určuje maximální částku platebního příkazu pro disponenta, který může disponent autorizovat samostatně
  • L2 - limit L2 určuje maximální částku platebního příkazu pro disponenta, který může takovou platbu autorizovat v košíku plateb. L2 nemůže být nižší než L1
  • Neomezený limit - disponent s neomezeným limitem může samostatně autorizovat jakoukoli operaci

 

Typy operací

Pod víceosobní autorizaci spadají následující typy operací:

  • Platby s aktuálním datem
  • Platby s budoucím datem
  • Registrace trvalých plateb vnitrobankovních a mezibankovních
  • Změna trvalých plateb vnitrobankovních a mezibankovních
  • Přeshraniční platba SEPA

 

Speciální operace jako
  • Platba na mobil
  • mTransfer

budou zrealizovány pouze v případě pokud osoba s jednoosobným limitem bude mít dostatečný limit (L1) k provedení tohoto typu platby z podnikatelského účtu.

 

Jak na to?

Zadávání plateb do košíku a jejich hromadná autorizace je tak snadné:

1) Vyplňte platební příkaz a potvrďte tlačítko Přidat do košíku

 

2) Aktivujte Košík plateb SMS kódem.

 

3) Následující platební příkazy budete do košíku přidávat bez potvrzování SMS kódom. Po ukončení zadávání plateb, klikněte v menu na Košík plateb

 

4) Zobrazí se všechny zadané platby uložené v Košíku. Pokud jste některé platby z předchozích dní neautorizovali, zobrazí se označené červeně, ale stále je můžete obnovit kliknutím na tlačítko Provést znovu. Nezapomeňte však původní platbu s neaktuálním datem vymazat.

 

5) Po označení jednotlivých plateb se aktivuje tlačítko pro autorizaci.

 

6) Autorizujte doručeným SMS kódem.

 

7) Platby z košíku byly odeslány k zpracování

 

 

 

Další informace