BBAN (Basic Bank Account Number)

Číslo účtu v národním formátu je tvořeno identifikátorem účtu klienta a kódem platebního styku.

Číslo účtu ve formátu BBAN

 

Identifikátor účtu klienta nejvýše 16 číselných znaků a je členěn na:

- první část, která obsahuje nejvýše 6 číselných znaků,

- druhou část, která obsahuje nejméně 2 a nejvýše 10 číselných znaků s tím,

 

 

První a druhá část identifikátoru účtu klienta v čísle účtu v národním formátu musí být v písemné podobě zřetelně odděleny.

Kód platebního styku obsahuje 4 číselné znaky a musí být od identifikátoru účtu klienta v písemné podobě zřetelně oddělen.

 

IBAN (International Bank Account Number)

IBAN je standardní mezinárodní formát čísla účtu, založený na normě ISO 13616. Základní částí IBAN je BBAN, tzv. národní část IBAN. Standard stanoví strukturu IBAN v elektronické komunikaci a v listinné podobě.

 - první dva znaky jsou vždy povinně alfabetické (písmena) a představují kód země podle normy ISO 3166 (pro ČR je to CZ)

- další dva znaky jsou povinně numerické a představují kontrolní číslice (pro programovou kontrolu čísla)

- další část může obsahovat maximálně 30 různých znaků (v ČR max. 24 znaků)

- IBAN v listinné podobě, má stejnou strukturu, podmínkou je však rozdělení čísla do skupin po čtyřech znacích oddělených separátorem. Standard nevyžaduje uvádět slovo "IBAN" před číslem.

 

Elektronická forma   Písemní forma
CZ1562106701002212345678   CZ15 6210 6701 0022 1234 5678