BBAN: číslo bankovního účtu

BBAN označuje základní číslo bankovního účtu, které získáte, pokud si založíte účet u finanční instituce. Číslo každého účtu je jedinečné a musí splňovat normy příslušné země. V České republice se používá národní formát čísla bankovního účtu, který je tvořen:

  • identifikátorem účtu klienta,
  • kódem platebního styku.

 

Číslo účtu ve formátu BBAN

 

 

Identifikátor účtu klienta

Identifikátor účtu klienta obsahuje maximálně 16 číslic a dělí se na:

  • první část neboli předčíslí, které může obsahovat maximálně 6 číselných znaků a od následující části je odděleno pomlčkou,
  • druhou neboli základní část, která může obsahovat 2 až 10 číselných znaků.

 

 

Kód platebního styku

Kód platebního styku neboli kód banky označuje instituci, u které je veden účet klienta. Skládá se ze 4 číslic a od identifikátoru účtu klienta je oddělen lomítkem.

Pozor: Správné zadání čísla účtu je stěžejní pro úspěšné provedení platební transakce. V případě, že zadáte BBAN v nesprávném formátu, převod prostředků nepůjde uskutečnit. Pokud odešlete platbu na chybný nicméně existující účet, získání peněz zpět může být v některých případech velmi obtížné.

 

 

BBAN není IBAN

BBAN označuje formát čísla bankovního účtu, který se používá pro tuzemské platby. Naproti tomu IBAN je mezinárodní formát čísla bankovního účtu, který využijete pro platby v cizí měně.

Potřebujete vědět víc? Přečtěte si, co je IBAN a kde ho zjistit.