Výhody

Vyberte si balíček krytí, který vám bude vyhovovat

Přehled krytí Osobní Classic
Pojištěné osoby Majitel karty
Cena 35 Kč měsíčně
Maximální doba pobytu na jednu cestu v zahraničí (počet cest není omezen 45 dní
Léčebné výlohy (úrazy, onemocnění) 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu (zdraví i majetek) 500 000 Kč
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč
Ztráta, krádež nebo poškození zavazadel 20 000 Kč
   Limit na jedno zavazadlo 10 000 Kč
   Limit na jednu věc 5 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu 500 000 Kč
Trvalá invalidita následkem úrazu 500 000 Kč
Pojištění právní pomoci pro případ dopravní nehody v zahraničí 100 000 Kč
Kauce pro případ dopravní nehody v zahraničí 100 000 Kč

 

Úplný výčet krytí pojištění a podmínky pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. MBT 1/2010 a Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

Přehled krytí Rodinné Classic Rodinné Gold (pouze k mKreditce Plus)
Pojištěné osoby Majitel karty + rodinní příslušníci Majitel karty + rodinní příslušníci
Cena 60 Kč měsíčně 75 Kč měsíčně
Maximální doba pobytu na jednu cestu v zahraničí (počet cest není omezen) 45 dní 60 dní
Léčebné výlohy (úrazy, onemocnění) 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Odpovědnost za škodu (zdraví i majetek) 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč
Ztráta, krádež nebo poškození zavazadel 20 000 Kč 50 000 Kč
   Limit na jedno zavazadlo 10 000 Kč 15 000 Kč
   Limit na jednu věc 5 000 Kč 10 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Trvalá invalidita následkem úrazu 500 000 Kč 1 000 000 Kč
   Komulativní limit na rodinu pro případ úmrtí a trvalé invalidity 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Pojištění právní pomoci pro případ dopravní nehody v zahraničí 100 000 Kč 150 000 Kč
Kauce pro případ dopravní nehody v zahraničí 100 000 Kč 150 000 Kč

 

Koho pro účely pojištění považujeme za spolucestující rodinné příslušníky?

  • Manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka
  • Druh/družka žijící ve společné domácnosti
  • Libovolný počet dětí do 18 let

Rodina je pojištěna pouze v případě, že cestuje s držitelem karty.

 

Úplný výčet krytí pojištění a podmínky pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. MBT 1/2010 a Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

  • Pro období od 15. 6. do 31. 12. 2021 BNP Paribas Cardif pojišťovna garantuje plnění nad rámec sjednaného rozsahu cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19. Bližší informace najdete ve Veřejném příslibu.
  • Upozorňujeme, že v rozsahu rizik Cestovního pojištění od mBank není pojištění storna zájezdu, jehož popis je uveden ve Veřejném příslibu. Klientům mBank toto riziko nebude kryto.

Kontakt pro hlášení pojistných událostí a asistenční služba

V zájmu vašeho pohodlí doporučujeme, abyste nejdříve telefonicky kontaktovali zákaznický servis Europ Assistance, s.r.o., tel.: +420 234 240 244, kde vám rádi poradí, které dokumenty doložit a jak je vyplnit.

  

Europ Assistance, s.r.o.
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
asistenční služba: +420 234 240 244
e-mail: operations@europ-assistance.cz

Doporučujeme: Stáhněte a vytiskněte si kontaktní kartičku, uložte si jí např. do peněženky, abyste jí měli vždy poruce.

 

Jak si můžete sjednat pojištění?

Online

Vyplňte žádost v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.

Na pobočce

Navštivte kteroukoliv pobočku mBank v ČR. Pro vyřízení je nutné mít s sebou občanský průkaz.

mLinka

Zavolejte na telefonní číslo 222 111 999 a naši operátoři vám se vším pomůžou.

Nejčastější dotazy