Výhody

U cestovního pojištění ke Zlaté mKartě nemusíte již vůbec myslet na to, jestli jste nezapomněli pojistit členy Vaší rodiny před cestou do zahraničí. Pojištění chrání nejen vás v zahraničí, ale i vaši domácnost v době nepřítomnosti.

 

 • pojištění je aktivní po celou dobu platnosti karty
 • pojištění pro celou rodinu
 • neomezený počet až 90 denních cest po celém světě
 • platné pro turistické, studijní i pracovní cesty administrativního charakteru

Od 1.5.2022 můžete zdarma využít nový benefit Telemedicina. V případě zdravotních problémů v zahraničí můžete kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle +420 292 292 201. Pokud zdravotní problém nutně nevyžaduje návštěvu nemocnice asistenční služba vám zajistí telefonickou konzultaci s lékařem, který vám doporučí správný léčebný režim, popř. předepíše léky. S lékařem budete mluvit česky a nemusíte trávit čas cestováním do nemocnice nebo čekáním v zdravotnickém zařízení. Služba je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Jaká rizika pojištění kryje?

 

Ke Zlaté mKartě od nás zdarma obdržíte cestovní pojištění pro držitele karty a rodinné příslušníky (manžel/ka, děti, druh/družka), které pokrývá:

 • ošetření v případě akutního onemocnění nebo úrazu
 • úrazové pojištění – trvalé následky úrazu a úmrtí následkem úrazu
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku
 • pojištění ztrát spojených s cestováním letadlem (např. zpoždění zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu), osobních dokladů, pojištění právní pomoci
 • pojištění zavazadel (krádež zavazadla včetně elektroniky nebo sportovního vybavení, ztráta nebo odcizení osobních dokladů)
 • pojištění právní asistence i pro případ nutnosti složení kauce, pojištění předčasného návratu
 • detailní popis pojištění naleznete v pojistných podmínkách

Kdo je krytý pojištěním?

Majitel Zlaté mKartyspolucestující rodinní příslušníci:

 • manžel / manželka 
 • druh / družka, pokud s majitelem karty sdílí společnou domácnost
 • děti majitele karty mladší 21 let

Limity pojistného plnění

Cestovní pojištění ke Zlaté mKartě - celý svět

Limity

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH - celkový limit

2 000 000 Kč

- repatriace a transporty

reálné náklady do limitu PLV

- akutní zubní ošetření

10 000 Kč

- doprava a ubytování příbuzného na návštěvu

reálné náklady do limitu PLV, 150 €/noc; max. 10 nocí

- domácí asistence pří snížené pohyblivosti

5 000 Kč

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

- smrt úrazem

1 000 000 Kč

- trvalé následky úrazu

1 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- odpovědnost za škodu - zdraví

1 000 000 Kč

- odpovědnost za škodu - majetek

1 000 000 Kč

- spoluúčast

5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL - celkový limit

50 000 Kč

- pojištění zavazadel - limit na věc/zavazadlo

15 000 Kč

- ztráta osobních dokladů

 4 000 Kč

- elektronika, sportovní vybavení

20 000 Kč

- pojištění obchodního vybavení

25 000 Kč

POJIŠTĚNÍ CESTOVÁNÍ LETADLEM

- pojištění zpoždění zavazadel

10 000 Kč

- pojištění zpoždění letu

700 Kč za každou hodinu; max. 5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB

- turistické a lékařské informace

ANO

- telefonická pomoc v nouzi, tlumočení, překlady

ANO

- pojištění právní asistence

200 000 Kč

- složení kauce

150 000 Kč

POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ DOVOLENÉ

700 Kč každý den; max. 5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU

reálné náklady

POJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE OPUŠTĚNÉ DOMÁCNOSTI

 2 500 Kč

 

Jak ohlásit pojistnou událost?

 • Zavolejte na tel. číslo +420 292 292 201 a postupujte podle pokynů asistenční služby.
 • V případě, že telefonická linka nebude dostupná kvůli velké vytíženosti, budete spojen s Voicebotem (na pokládané dotazy zodpovíte základní informace o vaší pojistné události a nebudete muset sdělené informace opakovat znovu). Asistenční služba Vám následně zavolá zpět.

Potvrzení o pojištění odpovědnosti před cestou do Itálie vám vystaví pojišťovna AXA Assistance, tel.: +420 292 292 201.