zpátky

Společný účet: kdy o něm začít uvažovat a jak ho zřídit?

Společný účet 

 

Sdílíte s partnerem společnou domácnost? Plánujete zakládat rodinu nebo ji už dokonce máte? Možná je načase začít uvažovat o společném účtu. Přečtěte si, jaké jsou jeho výhody a jak ho založit.

Společný účet manželů a společný účet partnerů je prakticky totéž. Rozdíl je jen v typu bankovního účtu, který zvolíte.

 

 

 

Kdy se společný účet v bance vyplatí?

O společném účtu se vyplatí uvažovat v momentě, kdy s partnerem sdílíte jednu domácnost nebo očekáváte přírůstek do rodiny. Správa společného rozpočtu vyžaduje, abyste měli přehled o všech příjmech a výdajích, což s oddělenými účty nejde. V neposlední řadě stále zůstává přístup ke společným financím i v případě výskytu jakýchkoliv nesnází na straně partnera, účet tedy není blokován.

Chcete-li mít s partnerem, co se financí týče, stejná práva, zvolte mKonto společný účet od mBank. Většina bank stále nabízí jen variantu společného účtu, kdy je jeden z partnerů jeho majitelem a druhý pouze disponentem.

 

 

 

Disponent vs. spolumajitel účtu

Disponent není majitelem účtu. Má pouze oprávnění nakládat s prostředky na účtu v rozsahu, který určí jeho majitel.
Majitel účtu může disponentovi udělit buď všeobecné, nebo speciální zmocnění. V rámci speciálního zmocnění smí disponent nakládat s finančními prostředky jen prostřednictvím platební karty. Proto partneři častěji volí všeobecné zmocnění, v rámci něhož může disponent nakládat s financemi ve stejném rozsahu jako majitel a má přístup do internetového bankovnictví. Naopak nemá oprávnění:

 • účet zrušit,
 • vypovědět smlouvu nebo ji jakkoli měnit,
 • zřídit k účtu úvěr,
 • vydávat pokyny pro případ smrti,
 • zažádat o novou platební kartu.

 

Naproti tomu spolumajitelé jednoho účtu mají z hlediska jeho užívání rovnocenná práva. Mohou manipulovat s penězi, účet zrušit, zřídit k němu úvěr, zažádat o novou platební kartu atd. Takové možnosti nabízí společný účet mBank.

 

 

 

Jak vytvořit účet pro dva?

Rozhodli jste se spojit své finance nebo jen chcete mít pod kontrolou pohyby na účtech? Máte hned tři možnosti.

 

1. Založte si společný účet mKonto
Jednou z variant je zřízení mBank společného účtu mKonto dvou spolumajitelů, kteří budou mít stejná práva a s účtem budou moct nakládat rovnocenně. Získáte jej tak, že:

 • si založíte nový běžný účet a smlouvu podepíšou oba partneři najednou,
 • k již existujícímu účtu přizvete partnera jako spolumajitele.

 

2. K jednomu účtu zmocněte partnera jako disponenta
Pokud zvolíte účet, kdy jeden z partnerů bude jeho majitel a druhý disponent, je dobré zajistit disponentovi tzv. všeobecné zmocnění, které mu umožní:

 • nakládat s financemi ve stejném rozsahu jako majitel,
 • přístup do internetového bankovnictví.

 

3. Udělte si práva disponenta ke svým účtům navzájem
Třetí možnost představuje ponechání si vlastních účtů. Každý z partnerů je nadále majitelem svého běžného účtu a druhému partnerovi k němu udělí pouze zmocněnecká práva disponenta.

 

 

 

Jak zrušit bankovní účet pro dva?

Podmínky zrušení společného účtu se liší v závislosti na tom, zda jde o účet dvou rovnocenných spolumajitelů, nebo o účet majitele a disponenta.

 

Zrušení účtu spolumajitelů
Společné mKonto může vypovědět samostatně každý ze spolumajitelů, i bez souhlasu druhého spolumajitele.

 

Zrušení účtu majitele a disponenta
Pokud je jeden z partnerů zplnomocněn k užívání účtu jakožto disponent, může majitel účtu jeho práva kdykoli zrušit. Ten má zároveň právo kdykoli zrušit i samotný účet nebo odstoupit od smlouvy.

 

V každém případě zrušení společného účtu přináší trable v podobě rozdělování peněz. Ve společném životě, a hlavně ve společné domácnosti vám ale jeden účet pro oba partnery může velmi ulehčit správu financí.

 

 

 

Výhody a nevýhody běžných účtů pro dva

V partnerském životě je založení společného účtu zásadní otázkou. Proto byste si jeho zřízení měli dobře promyslet. Se společným účtem ztratíte část soukromí a při případném rozchodu se budou finance hůře dělit.

Na druhou stranu ale společný účet přináší řadu výhod, které vám dokážou partnerský, případně rodinný život ulehčit.

 • Zajistí vám přehled o všech rodinných financích.
 • Usnadní spoření.
 • Na kontrolu povinných plateb budete dva.
 • Ušetříte na bankovních poplatcích za využívání dvou samostatných běžného účtu.

 

Společný účet, dvě karty
Ke společnému účtu je praktické mít platební karty dvě, aby oba partneři měli finance stále k dispozici. Proto při výběru společného účtu hledejte banku, která vám poskytne druhou kartu bez zbytečných poplatků.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie:

Produkty