Disponenti

Majitel účtu, u společných účtů pak každý ze spolumajitelů účtu, může prostřednictvím plné moci zmocnit maximálně dva disponenty (neplatí pro majitele účtu mKonto pro děti, kde disponent k účtu musí být vždy zákonným zástupcem majitele účtu).

 

Základní informace
  • Všeobecné zmocnění. V jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s prostředky ve stejném rozsahu jako majitel účtu, s výjimkou těchto úkonů: udělovat další zmocnění, zrušit účet, provádět změny smlouvy a vypovědět ji, vydávat pokyny pro případ smrti, předkládat žádost o úvěr a uzavřít smlouvu, vydat pokyn k vydání platební karty.
  • Speciální zmocnění. V jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s prostředky dostupnými na účtu výhradně prostřednictvím platební karty.

 

Zmocnění disponenta

Zmocnění disponenta musí mít písemnou formu.

  • Zmocnitel s ustanovujícím disponentem vyplní plnou moc
  • Podpisy na plné moci vám zdarma ověří na jakémkoli obchodním místě mBank a plnou moc zároveň odešlou bance ke zpracování
  • Disponentovi, jakožto novému klientovi mBank, zašleme aktivační balíček prostřednictvím SMS zprávy s dočasnými hesly a přístupy
  • Disponent, jakožto stávající klient mBank, využívá přihlašovací údaje ke svým účtům

 

Odvolání disponenta

Majitel účtu, u společného účtu pak každý ze spolumajitelů, mohou disponenta kdykoli odvolat. Odvolání disponenta je možné provést prostřednictvím mLinky.

 

Možnosti ovládání účtu pro disponenta
  • Disponent se všeobecným zmocněním má ustanovena práva k používání internetového bankovnictví a mLinky. Má také právo na vydání dodatkové platební karty (vydání karty je za 100 Kč).
  • Disponent se speciálním zmocněním má k financím na účtu má přístup výhradně prostřednictvím dodatkové platební karty a možnost využívat mLinku
  • Plný přehled práv najdete v tabulce pod textem

Práva disponentů

Operace

Disponent,

všeobecné zmocnění

Disponent,

speciální zmocnění

Operace týkající se účtu

Zadání názvu účtu

X

 

Změna názvu účtu

X

 

Zrušení názvu účtu

X

 

Změna vlastních údajů

X

X

Operace týkající se platebních karet

Objednání platební karty

pouze majitel účtu

Změna limitů na platební kartě disponenta

X

 

Odstoupení od využívání vlastní karty

X

X

Odstoupení od obnovení vlastní karty

X

X

Aktivovat platební kartu a nastavit PIN kód

X

X

Zamítnutí autorizace na vlastní platební kartě

X

X

Objednat kopii potvrzení o provedení transakce na vlastní kartě

X

X

Reklamace transakcí na vlastní kartě

X

X

Nahlášení potíží s využíváním vlastní karty

X

X

Nahlášení chybně naúčtovaného poplatku na vlastní kartě

X

X

Blokace karty

X

X

Dokumenty

Vyhotovení historie operací na účtu za příslušné období / výpis na přání

X

 

Vystavení opisu dokumentu o operaci odepsání prostředků účtu nebo jejich připsání na účet

X

 

Objednání/zrušení měsíčních papírových výpisů na přání klienta

X

 

Zaslání dokumentů týkajících se účtu nebo úvěrových produktů klienta faxem

X

 

 

Další informace