Co je specifický symbol?

Specifický symbol (zkratka SS) představuje jeden ze způsobů identifikace platby či jejího odesílatele. Používá se v případech, kdy variabilní případně konstantní symbol nejsou dostatečné pro jednoznačné odlišení platby.

 

Použití specifického symbolu není v platebním styku povinné. Závisí tak čistě na příjemci, jaký symbol a zda vůbec v platebním styku vyžaduje. Specifický symbol často využívají větší organizace, které musejí zpracovat velké množství přijatých plateb a správné přiradit platbu k faktuře.

 

Jak vypadá specifický symbol?

Specifický symbol tvoří maximálně 10 číselných znaků. Běžně se jako specifický symbol uvádí například číslo faktury nebo IČO či DIČ odesílatele.

 

 

 

 

 

Další informace