Lhůty pro provádění platebních transakcí

Okamžik přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy poskytovatel plátce obdrží platební příkaz přímo od plátce nebo z podnětu příjemce.

 

Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou poskytovatele plátce, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby poskytovatele plátce. Připadne-li okamžik přijetí peněžních prostředků od uživatele nebo okamžik připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce na dobu, která není provozní dobou poskytovatele, platí, že k přijetí nebo připsání dojde na začátku následující provozní doby poskytovatele.

 

Poskytovatel plátce zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu.

 

Poskytovatel příjemce připíše částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně poté, kdy byla připsána na účet poskytovatele příjemce.

 

V případě platební transakce z podnětu příjemce, k níž byl dán souhlas za použití platebního prostředku, předá poskytovatel příjemce platební příkaz poskytovateli plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho poskytovatelem.

 

V případě inkasa předá poskytovatel příjemce platební příkaz poskytovateli plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho poskytovatelem tak, aby bylo umožněno dodržení okamžiku přijetí platebního příkazu dohodnutého mezi plátcem a příjemcem.

 

 

Lhůty a cut off times pro provádění plateb

 

ODCHÁZEJÍCÍ  STANDARDNÍ TUZEMSKÉ PLATBY:

Zadané v pracovní den

Odeslání

Připsání nejpozději

Možnost zrušení přes mobilní aplikaci, IB a mLinku

do 08:00 h

v den D

v den D

do 08:00 h

od 08:00 do 11:00 h

v den D

v den D

do 11:00 h

od 11:00 do 13:00 h

v den D

v den D

do 13:00 h

od 13:00 do 16:00 h

v den D

v den D+1

do 16:00 h

po 16:00 h

v den D+1

v den D+1

do 08:00 h

Zadané v den pracovního volna

Odeslání

Připsání nejpozději

Možnost zrušení

24 h

v nejbližší pracovní den D

v den D+1

do 08:00 pracovního dne

 

 

ODCHÁZEJÍCÍ PLATBY SEPA DO ZAHRANIČÍ

Zadané v pracovní den

Odeslání

Připsání nejpozději

Možnost zrušení přes mLinku

do 07:45 h

v den D

v den D

do 07:45 h

od 07:45 do 11:15 h

v den D

v den D+1

do 11:15 h

od 11:15 do 14:45 h

v den D

v den D+1

do 14:45 h

po 14:45

v den D+1

v den D+1

do 07:45 h

Platby SEPA do zahraničí je možné zadávat v pracovní dny v České republice od 08:00 h do cca 19:30 h.

mBank neodesílá a nepřijímá SEPA platby v dny pracovního volna v Polské republice.

 

 

ODCHÁZEJÍCÍ PLATBY SWIFT DO ZAHRANIČÍ

Zadané v pracovní den

Odeslání

Připsání nejpozději

Možnost zrušení přes IB a mLinku

do 13:00 h

v den D

v den D+2

zrušení je možné do času, kdy se platba ještě nezačala zpracovávat

U platebních transakcí, které nejsou v měně členského státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, může dojít k prodloužení času na doručení platby do banky příjemce max na D + 4.
Členské státy EU/EHP: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
mBank neodesílá a nepřijímá SWIFT platby v dny pracovního volna v Polské republice.

 

 

PŘICHÁZEJÍCÍ PLATBY SWIFT ZE ZAHRANIČÍ

Přijaty do mBank

Připsání

do 15:30 h

v den D

po 15:30 h

v den D+1

 

 

 

Další informace