Dokumenty, které od Vás můžeme potřebovat

U klientů mBank, kteří si na mKonto pravidelně zasílají příjem nejsou vyžadovány žádné dokumenty prokazujicí jejich příjem.

U ostatních:

  • příjem ze závislé činnosti: poslední 3 výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o výši příjmů
  • příjem ze zaměstnání v zahraničí: poslední 3 kompletní výpisy z účtu kam je zasílán příjem a potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele
  • příjmy z podnikání: poslední podané daňové přiznání, Potvrzení o zaplacení daně
  • sociální dávky: invalidní, starobní a vdovský důchod - doklad o přiznání dávky, Bankovní výpis kam je dávka zasílána
  • příjem z podílu na zisku: daňové přiznání společnosti, Zápis z valné hromady o rozdělení zisku, Výpisy z účtu potvrzující přijetí výplaty
  • příjmy z pronájmu: poslední daňové přiznání, Potvrzení o zaplacení daně, Nájemní smlouva

Na poskytnutí produktu mPůjčka Plus nemá žadatel právní nárok. mBank si vyhrazuje právo důvody případného zamítnutí žádosti nesdělovat.