mPůjčka Plus - Jak odložit splátky jistiny úvěru?

V případě ztráty zaměstnání nebo nemoci trvající 1 měsíc a déle můžete zažádat o odklad pravidelných měsíčních splátek

 • Odklad splátek je možné provést po dobu splatnosti úvěru jednou
 • Délka odkladu splátek může být 1 až 6 měsíců
 • Po dobu odkladu splácíte pouze úroky z úvěru
 • Při podání žádosti nesmíte být ve zpoždění se splácením úvěru
 • Po ukončení odkladu splátek dojde k rozložení výše odložené jistiny do zbývajících měsíčních splátek
 • Celkový počet měsíčních splátek zůstává stejný
 • Jednorázový poplatek činí 300 Kč

 

Žádost o odložení splátek jistiny úvěru s dokladem potvrzujícím ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou hospitalizaci je třeba předat na obchodní místo mBank. V případě, kdy se z důvodu hospitalizace nemůžete osobně dostavit, žádost s úředně ověřeným podpisem a originály nebo úředně ověřené kopie dokladů můžete zaslat na korespondenční adresu mBank, Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín.

 

V internetovém bankovnictví máte dokonalý přehled o vašich penězích

 • Od načerpání půjčky vidíte veškeré platební transakce
 • Máte přehled o všech splátkách, splacených a nesplacených úrocích i aktuálním zadlužení
 • Převody mezi účty mBank jsou realizovány ihned
 • Internetové bankovnictví má vysoké zabezpečení, jednoduché a intuitivní ovládání

  

Na poskytnutí produktu mPůjčka Plus nemá žadatel právní nárok. mBank si vyhrazuje právo důvody případného zamítnutí žádosti nesdělovat.