Pro schválení mPůjčky Plus bude zapotřebí splnit tyto požadavky

  • Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům
  • Trvalý zdroj příjmů - jste-li zaměstnanec, nesmíte být ve zkušební ani výpovědní lhůtě 
  • Trvalý pobyt a kontaktní adresa na území ČR. Přechodný pobyt je akceptovaný jen u občanů Slovenské republiky.
  • Nejste ve zpoždění se splátkou u jiné banky a nemáte negativní záznam v databázích Credit Bureau
  • V současné době nejste v omeškání se splátkou v mBank.