Ochrana vkladů

Vaše vklady jsou v mBank chráněné

mBank S.A., podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A., organizační složka („dále jen mBank“) je účastníkem polského systému ochrany vkladů a vklady klientů v mBank jsou chráněné prostřednictvím polského Bankovního garančního fondu – Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dále jen „BFG“).

Vklady v mBank jsou chráněné v rozsahu a za podmínek stanovených v polském systému ochrany vkladů na základě polské právní regulace, týkající se ochrany vkladů v souladu se směrnicí Evropské unie 94/19/ES o systémech ochrany vkladů.

 

 

Úroveň ochrany

Vklady jsou chráněné do částky 100.000 EUR (včetně). Garantovaná suma náhrady za nedostupný vklad se počítá ze sumy všech vkladů jednoho klienta na všech jeho účtech v bance.

V případě, že mají dvě osoby společný účet, každý majitel účtu si může uplatnit náhradu podle systému ochrany vkladů.  Maximální celková suma chráněná na účtu dvou spolumajitelů je tedy 200.000 EUR.