Jistí vás hned 2×

Dvojnásobné plnění za vás zaplatí splátku půjčky a stejnou částku vám pošle na účet.

Sníží úrokovou sazbu o 1 %

Když si sjednáte pojištění, snížíme vám sazbu úroku mPůjčky Plus o 1 % p.a.

Kryje ztrátu práce i zdraví

Ať už ztratíte práci, nebo jste v pracovní neschopnosti, o peníze nepřijdete.

Získáte ho raz dva

Pojištění si pohodlně aktivujete i v appce nebo internetovém bankovnictví.

Proč se vyplatí mít dvojnásobné plnění?

Varianty pojistného krytí

Varianta A Pojistné plnění
Smrt Nesplacený zůstatek úvěru
Invalidita III. stupně Nesplacený zůstatek úvěru 
Pracovní neschopnost Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky
Hospitalizace z jakékoliv příčiny Obnos ve výši 10 % ze splátky

 

Pojištění schopnosti splácet se řídí Pojistnou smlouvou č. MBH 1/2017 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.

Varianta B
Pojistné plnění
Smrt Nesplacený zůstatek úvěru
Invalidita III. stupně Nesplacený zůstatek úvěru
Pracovní neschopnost Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky
Ztráta zaměstnání Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky

 

Pojištění schopnosti splácet se řídí Pojistnou smlouvou č. MBH 1/2017 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.

 

 

 

 

Vznik pojistné události a pojistné plnění

Pojistná událost

Pojistné plnění

Úmrtí

Pojistné plnění se vyplácí ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.

Invalidita III. stupně nebo ZTP/P

Pojistné plnění se vyplácí ve výši zůstatku úvěru k datu přiznání invalidity III. stupně od ČSSZ pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.

Pracovní neschopnost

V případě, že vaše pracovní neschopnost bude trvat déle než 30 kalendářních dnů, proplatí pojišťovna všechny splátky od počátku pracovní neschopnosti, a to přímo bance.

Zároveň vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na váš účet. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců z jedné pojistné události.

Nedobrovolná ztráta zaměstnání

V případě, že ztráta zaměstnání pojištěného trvá déle než 30 kalendářních dnů ode dne registrace na úřadu práce, vyplatí pojišťovna splátky úvěru počínaje měsícem, ve kterém jste 30. den nezaměstnaný, a to přímo bance.

Zároveň vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na váš účet.

Pojistná událost musí nastat po uplynutí čekací doby 90 dnů od počátku pojištění.

Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců z jedné pojistné události.

Hospitalizace

V případě pojistné události vám pojišťovna poskytne jednorázově pojistné plnění ve výši 10 % ze splátky úvěru denně, a to od 4. dne hospitalizace po maximálně 30 kalendářních dnů hospitalizace.

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Úhrada za pojištění je hrazena měsíčně a odpovídá výši 0,25 % z počáteční výše úvěru po celou dobu splácení úvěru (automaticky spolu se splátkou úvěru).

Příklad: Za pojištění úvěru ve výši 100 000 Kč vám budeme strhávat 250 Kč měsíčně.

Podmínky pro sjednání pojištění

Před sjednáním souboru pojištění A se ujistěte, že splňujete hlavní podmínky:

  • věk 18–65 let
  • nejste v invalidním nebo starobním důchodu
  • nejste v pracovní neschopnosti

Pro sjednání souboru pojištění B se ztrátou zaměstnání navíc platí tyto podmínky:

  • jste zaměstnán na dobu neurčitou a nejste ve zkušební ani výpovědní době, nepodal/a ani neobdržel/a jste výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou
  • proti vašemu zaměstnavateli nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jak si můžete sjednat pojištění?

Online

Přímo v žádosti o mPůjčku v appce nebo internetovém bankovnictví.

Pobočka

Navštivte kterékoliv obchodní místo mBank.

mLinka

Zavolejte na 222 111 999 a naši operátoři vám se vším pomohou.

Jak postupovat v případě pojistné události

V zájmu Vašeho pohodlí vám doporučujeme co nejdříve kontaktovat zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny (tel.: +420 234 240 340), případně můžete využít online hlášení pojistné události.

 .

Upozornění: I v případě, že pojištěný klient nahlásí pojistnou událost, je nadále zavázán hradit splátky úvěru dle sjednaných podmínek. Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání bude klientovi vypláceno zpětně po doložení dokladů o trvání pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání k datu splátky úvěru.

Kontakt na pojistitele

Pojistitelem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
IČO: 250 80 954 se sídlem
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.
Telefon: +420 234 240 340  (v pracovní dny v čase 8:00–18:00)
E-mail: czinfo@cardif.com
Web: www.cardif.cz

Nejčastější dotazy