Jaké jsou požadavky na zástavní nemovitost?

Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti na území České republiky.

Jaké jsou požadavky na zástavní nemovitost?
  • Zástavní nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele o hypotéku (kromě Refinancování 24). Hypoteční úvěr můžete zajistit nemovitostí, kterou máte ve spoluvlastnictví s jinou osobou, nebo nemovitostí, která je ve vlastnictví jiné osoby. Dotčená osoba musí vždy se zástavním právem souhlasit a podepsat zástavní smlouvu.
  • Pro zajištění mohou být využity dvě i více nemovitostí.
  • Akceptovatelnými nemovitostmi jsou rodinný dům, bytová jednotka a stavební pozemek. V zástavě musí být vždy funkční celek. Zástavní nemovitost musí být zapsána v katastru nemovitostí. 
  • Pouze v případě hypotéky na výstavbu je možné akceptovat nemovitost i rozestavěnou.
  • Zástavní nemovitost může být předmětem účelu úvěru.
 A co odhad nemovitosti?

Akceptujeme odhad nemovitosti až 12 měsíců starý pro dokončenou nemovitost nebo 6 měsíců starý v případě rozestavené nemovitosti nebo jestliže odhad obsahuje budoucí hodnotu.

Pro vyhotovení nového odhadu vám odhadce přidělí vaš bankovní poradce.

Pro Refinancování je možné použít původní odhad starý až 6 let.

 

Musí být zástavní nemovitost pojištěna?

Ano, musí a pojištění musí být také vinkulováno ve prospěch banky.