Vše o mimořádných splátkách

Tyto informace se vztahují na úvěrové smlouvy podepsané do 1.12.2016, které nespadají pod zákon č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru. Tyto informace se nevztahují pro produkt mHypotéka, kde je poplatek za mimořádnou splátku uvedený v úvěrové smlouvě.

  • Roční jistinu počítáme od data prvního čerpání hypotéky
  • Do 25 % z výše roční jistiny zdarma
  • Účelně vynaložené náklady se splácením úvěru překračující 25 % roční jistiny.
  • Na základě mimořádné splátky provedené prostřednictvím internetového bankovnictví dojde automaticky ke změně výše měsíčních splátek hypotéky, doba splatnosti se nemění. Tento způsob provedení nemusíte bance oznamovat a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru.
  • V případě, kdy chcete zkrátit dobu splácení hypotéky a zároveň zachovat výši měsíčních splátek, o tuto změnu zažádáte před vložením mimořádné splátky pomocí mLinky nebo příslušného formuláře.

Tato změna vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru (poplatek za vyhotovení dodatku bude účtován v souladu s platným sazebníkem bankovních poplatků mBank).