Základní platební účet

Podle zákona o platebním styku máme povinnost poskytovat základní platební účet (ZPÚ) se základními službami. Účet je určen všem, kteří legálně pobývají na území EU a nemají žádný účet.

o

Jak si založit ZPÚ

o
o

Kdy můžeme vaši žádost o ZPÚ odmítnout

o
o

Jaké služby získáte v rámci ZPÚ

o

Jak si založit ZPÚ

 • O zřízení účtu je možné požádat osobně v pobočce mBank.
 • Do 10 dnů od podání žádosti připravíme návrh smluvních podmínek k využívání ZPÚ. Během následujících 5 dnů nám můžete sdělit, zda souhlasíte s podmínkami a chcete nabídku využít.
 • Uzavřeme smlouvu o poskytování základního platebního účtu. V rámci smlouvy je třeba podepsat čestné prohlášení o tom, že tento základní platební účet je jediným účtem, který budete vlastnit.

Kdy můžeme vaši žádost o ZPÚ odmítnout

 • Když jste majitelem jiného platebního účtu vedeného v ČR. Tato podmínka neplatí, pokud vás banka informovala o zrušení účtu.
 • Pokud vám v předchozích 12 měsících banka vypověděla smlouvu o ZPÚ nebo od takové smlouvy odstoupila.
 • V případě, že jste nesplnili povinnost identifikace podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiných zákonů.

Jaké služby získáte v rámci ZPÚ

 • Zřízení a vedení účtu
 • Vklady a výběry hotovosti
 • Možnost posílat a přijímat platby
 • Trvalé příkazy a inkaso
 • Vydání a správu platební karty
 • Platby kartou
 • Možnost ovládat účet přes internet

Tyto služby poskytujeme stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako ostatním klientům s jinými platebními účty. Uzavření smlouvy o ZPÚ není vázáno na žádné jiné služby. Ceny za uvedené služby platí podle aktuálního ceníku banky.

Reklamace

Máte možnost reklamovat naše služby spojené s poskytováním ZPÚ. V případě reklamace postupujte podle našeho Reklamačního řádu. V případě sporu můžete využít služby mimosoudního arbitra. Orgánem zajišťujícím mimosoudní řešení sporů je Kancelář finančního arbitra se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha (e-mail: arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x). Můžete se také obrátit na orgán dohledu nad finančním trhem, kterým je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha (e-mail: podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej).