Nejčastější dotazy ke kontrole pole "Název příjemce"

Od 28. 5. 2017 jsme v našem internetovem bankovnictví změnili pravidla pro vyplňování platebního příkazu v poli Název příjemce v internetovém bankovnictví a mobilní aplikaci.

Kontrola souvisí s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 847/2015 o údajích doprovázejících převody finančních prostředků. Jeho cílem je podporovat shodný přístup v mezinárodním kontextu a zvýšit účinnost boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu. Jejím cílem naopak není uživatele nebo poskytovatele platebních služeb zbytečně zatěžovat, ani časově, ani finančně.

Do pole Název příjemce byla doplněna kontrola na název příjemce, která má upřesnit informace o platbě. Název příjemce nyní nesmí obsahovat nepovolené znaky: ..., ---, - , _ _ _ , +,#, $, ‚‘‘, §, \, !, ,,,,, ;;;, shluky písmen s diakritikou šč, ľč, ťžýá, áíé, osamocené písmeno nebo číslo.

 

Přečtěte si prosím odpovědi na nejčastější otázky

 

 

Ovlivní tato změna existující trvalé platby nebo inkasa?

Nemějte obavy, příkazy zadané v minulosti se budou i nadále provádět. Vaše peníze na nájem, služby atd. odejdou v pořádku.

 


Proč se mi nedaří odeslat platbu, když zadávám příjemce z Adresáře nebo chci zopakovat operaci z Historie?

Může za to nedostatečně vyplněné pole Název příjemce. To musí nově obsahovat skutečný název příjemce platby (jméno osoby nebo název formy). Pokud je v tomto poli některý z nepovolených znaků uvedených výše, zobrazí se vám upozornění:

„Uvedli jste nesprávný nebo neúplný název příjemce. Zkontrolujte název příjemce, jinak nebude možné platbu provést.“

Ať už se snažíte převést peníze na účet vedený v mBank, nebo u jiné banky v rámci EU, kontrola Názvu příjemce vás nepustí dál, dokud nenahradíte nepovolené znaky uvedené výše skutečným jménem příjemce. Napište místo pomlčky například „Jan Novák“ a platbu bez problémů odešlete.

 

 

Jak odešlu jednorázovou platbu? Nedaří se mi odeslat, i když postupuji stejně jako dřív.

Jednou z příčin mohou být výše uvedené nepovolené znaky v Názvu příjemce. Vyplňte do pole Název příjemce skutečné jméno osoby nebo firmy, které peníze posíláte, a platba v pořádku odejde.

Pokud odešlete platbu s neúplným Názvem příjemce, je možné, že banka příjemce bude zjišťovat jeho přesné jméno nebo platbu vrátí. Pozor – s tím se mohou pojit poplatky za zprostředkování doručení platby naúčtované odesílateli, tedy vám.

 

 

Jak zadám novou trvalou platbu?

Chcete-li zadat nový trvalý příkaz, musíte vyplnit Název příjemce skutečným jménem osoby nebo názvem společnosti. Název nesmí obsahovat nepovolené znaky uvedené výše.

 

 

Jak změním parametry trvalé platby?

Nedaří-li se vám změnit některý z údajů v trvalé platbě, možná máte nevhodně vyplněné pole Název příjemce.  Pokud jsou v názvu nepovolené znaky uvedené výše, zobrazí se vám upozornění:

„Je nám líto, trvalou platbu je potřeba celou zadat znovu, a to s doplněným názvem příjemce.“

Abyste trvalou platbu mohli provést, vytvořte celý příkaz znovu, tentokrát se skutečným Názvem příjemce.

 


Jak změním souhlas s inkasem?

Jestli vám nejde změnit souhlas s inkasem, na vině může být nedostatečně vyplněné pole Název příjemce. Je možné, že v něm máte napsanou pomlčku nebo jiný z nepovolených znaků, které uvádíme výše. V takovém případě se vám zobrazí upozornění, že platbu nelze vykonat:

„Uvedli jste nesprávný nebo neúplný název příjemce. Zkontrolujte název příjemce, jinak nebude možné platbu provést.“

Zaregistrujte souhlas s inkasem nanovo, zadejte skutečné jméno příjemce a souhlas s inkasem bez problémů změníte.