• PLNĚ ONLINE V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ!  Kdykoli. Po celou dobu trvání vašeho úvěru.

 • V sekci Produkty zvolte Úvěry -> Všechny -> Hypoteční úvěr. V řádku „Předčasné splacení“ klikněte na tlačítko „Splatit“ a zadejte požadovanou částku.

 • Provedením mimořádné splátky se automaticky sníží vaše měsíční splátka. Splatnost úvěru zůstane stejná. Změnu uvidíte ihned!

 • Mimořádnou splátkou může vzniknout poplatek. Bližší informace najdete v aktuálním sazebníku mBank.

 • Pokud máte obavy provést mimořádnou splátku sami nebo máte dotazy, neváhejte kontaktovat naši mLinku, kde vám se vším rádi pomůžeme!

 • Mimořádnou splátku můžete provést PLNĚ ONLINE V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ!

 • Postupujte stejně jako v části Jak provést mimořádnou splátku.
  ;
 • Prodáváte nemovitost? Potřebujete prohlášení o tom, za jakých podmínek zanikne zástavní právo? Potřebujete prohlášení o výši dlužné částky úvěru? Kontaktujte svého bankéře nebo mLinku!

 • Vyčíslení vám vydáme:
  • nejdříve 90 dní před datem, kdy chcete úvěr splatit,
  • nejpozději 15. den od převzetí žádosti o vyhotovení vyčíslení.

 • Výčíslení vám zašleme poštou na korespondenční adresu vlastníka účtu mKonto, ze kterého je úvěr splácen. Vyčíslení nevystavujeme ke dni pracovního klidu a k datu splátky úvěru.

 • Za vyhotovení prohlášení účtujeme poplatek dle aktuálního sazebníku mBank.

 • Nejpozději 30. den po splacení úvěru vám zašleme poštou tyto dokumenty:
  • potvrzení o splacení úvěru,
  • prohlášení o zániku zástavního práva váznoucího na všech nemovitostech zajišťujících splacený úvěr,
  • návrh na výmaz zástavního práva.

 • Návrh na výmaz zástavního práva společně s prohlášením o zániku zástavního práva předáte příslušnému katastrálnímu úřadu a požádáte o výmaz zástavního práva. Jedno prohlášení o zániku zástavního práva předáte pojišťovně, u které je nemovitost v zástavě pojištěna.

 • Splacení úvěru je zpoplatněno dle aktuálního sazebníku mBank.
 • Požádejte v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci mBank. Nebo vyplňte formulář Žádost o vystavení bankovní informace a předejte ho ve kterékoliv pobočce mBank.

 • Vyčíslení vám vydáme:
  • nejdříve 90 dní před datem, kdy chcete úvěr splatit,
  • nejpozději 15. den od převzetí žádosti o vyhotovení vyčíslení.

 • Zašleme vám ho poštou na korespondenční adresu vlastníka účtu mKonto, ze kterého je úvěr splácen. Vyčíslení nevystavujeme ke dni pracovního klidu a k datu splátky úvěru.

 • Za vyhotovení prohlášení účtujeme poplatek dle aktuálního sazebníku mBank.
 • Pojistnou událost u nemovitosti v zástavě mBank bezodkladně nahlaste pojišťovně, u které je nemovitost pojištěna a pojištění „vinkulováno“ ve prospěch mBank.

 • Škodu vyfoťte a kontaktujte bankéře nebo naši mLinku.

 • Ke každé pojistné události přistupujeme individuálně.

 • Řešíme ji dle vzniklé situace, neboť každá událost má svůj vlastní specifický charakter.

 • Během řešení pojistné události vás můžeme požádat o doložení listin, fotodokumentace či jiných dokumentů vztahujících se k pojistné události a také o zpřístupnění nemovitosti pro kontrolu jejího stavu.

 • Pokud pojišťovna ukončí pojistnou událost souhlasem s výplatou pojistného plnění, z titulu vinkulace pojistného plnění nás kontaktuje.

 • My se s vámi spojíme a podle výše vzniklé škody rozhodneme, jakým způsobem bude pojistné plnění vyplaceno.

Pokud vám cokoli není jasné nebo potřebujete poradit s jiným dotazem,
neváhejte kontaktovat operátory naší mLinky na čísle 222 111 999,
kteří vám se vším rádi pomůžou.

Zajímá vás také