• Potvrzení o úrocích zaplacených za předcházející kalendářní rok zasíláme e-mailem všem klientům dle smlouvy o hypotečním úvěru nejpozději 31. ledna příslušného roku.

 • Je na vaší dohodě, kdo si úroky uplatní ve svém daňovém přiznání.

 • Potřebujete souhlas se změnou vlastníka nemovitosti, kterou máme v zástavě?

 • Souhlas, že můžete dát nemovitost do zástavy jiné bance nebo jinému věřiteli?
   
 • Souhlas se zřízením věcného břemene? Například práva chůze nebo jízdy přes pozemek, který jste nám dali do zástavy?

 • O vyhotovení souhlasu požádejte svého bankéře nebo kontaktujte mLinku, případně nám napište na adresu kontakt@mbank.cz.
  •  V žádosti o souhlas se zřízením zástavního práva uveďte:
   - název věřitele a jeho identifikační údaje (IČO nebo rodné číslo).
  •  K žádosti o souhlas se zatížením nemovitosti věcným břemenem či pachtem přiložte:
   - kopii smlouvy o zřízení břemene, včetně relevantních příloh, jako je třeba geometrický plán.
  •  K žádosti o souhlas se změnou vlastnického práva přiložte:
   - kopii smlouvy o převodu vlastnického práva s údaji kupujícího (celé jméno, rodné číslo / datum narození, trvalá adresa).

 

 • Tyto souhlasy vám vystavíme zdarma a zašleme vám je poštou na korespondenční adresu.

 • Ostatní souhlasy řešíme individuálně a jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku mBank.

Pokud vám cokoli není jasné nebo potřebujete poradit s jiným dotazem,
neváhejte kontaktovat operátory naší mLinky na čísle 222 111 999,
kteří vám se vším rádi pomůžou.

Zajímá vás také