• O každé čerpání peněžních prostředků z úvěru požádejte prostřednictvím Žádost o čerpání hypotečního úvěru.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře, který vám s jejím vyplněním pomůže.

 • Nezapomeňte – abychom mohli peněžní prostředky dle vaší žádosti čerpat, musíte nám předat všechny dokumenty a listiny, které máte uvedené v podmínkách čerpání v úvěrové smlouvě.

   

 • Nevadí, požádejte o prodloužení termínu čerpání!
   
 • Nestihnete-li úvěr vyčerpat ve stanovené době dle smlouvy, vyplňte Žádost o změnu hypotečního úvěru po čerpání a v části „Jiné změny“ nás požádejte o prodloužení termínu prvního čerpání a navrhněte nový termín.

 • Žádost nám doručte nejlépe alespoň 14 kalendářních dnů před termínem prvního čerpání dle smlouvy.
   
 • Pokud vám termín prodloužíme, uzavřeme spolu o této změně dodatek.

 • Dodatek je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku mBank
 • Po dobu čerpání úvěru splácíte pouze úroky z aktuálně vyčerpané výše úvěru. Teprve až po ukončení čerpání začnete splácet nejen úroky, ale i dlužnou částku!

 • Nepotřebujete-li úvěr v celé jeho výši, oznamte nám to prostřednictvím formuláře Žádost o změnu hypotečního úvěru o čerpání, kde v části „Snížení výše Hypotečního úvěru“ uveďte novou výši úvěru.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře nebo nám ji zašlete poštou.

 • O změně výše úvěru spolu uzavřeme dodatek.

 • Dodatek je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku mBank.

Pokud vám cokoli není jasné nebo potřebujete poradit s jiným dotazem,
neváhejte kontaktovat operátory naší mLinky na čísle 222 111 999,
kteří vám se vším rádi pomůžou.

Zajímá vás také