Jak požádat o mKreditku?

Jak probíhá proces žádosti o kreditní kartu?
 • V internetovém bankovnictví si při uzavírání kreditní karty hravě vyberete tarif, který vám nejvíce vyhovuje
 • Smlouvu v internetovém bankovnictví potvrdíte autorizační SMS zprávou
 • Neaktivní kreditní kartu vám zašleme poštou na vaši korespondenční adresu
 • Limity pro platby si sami nastavíte v internetovém bankovnictví nebo přes mLinku
 
Splnit níže uvedené podmínky:
 • Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům
 • Trvalý zdroj příjmů - jste-li zaměstnanec, nesmíte být ve zkušební ani výpovědní lhůtě 
 • Trvalé nebo přechodné bydliště a kontaktní adresa na území ČR v případě žadatelů občanů ČR, povolení k pobytu na území ČR v případě ostatních žadatelů
 • Nejste ve zpoždění se splátkou u jiné banky a nemáte negativní záznam v databázích Credit Bureau
 • V současné době mBank nic nedlužíte
 • Pokud máte příjem ze zaměstnání, při úvěrovém limitu do 10 000 Kč nebudeme chtít doložit příjem

 

Pokud jste s námi alespoň půl roku a Váš účet mKonto aktivně využíváte, naleznete ve Vašem internetovém bankovnictví předschválenou nabídku. V jiných případech potřebujete některý z následujících podkladů: 

 • Příjem ze závislé činnosti: poslední 3 výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o výši příjmů
 • Příjem ze zaměstnání v zahraničí: poslední 3 kompletní výpisy z účtu kam je zasílán příjem a potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele
 • Příjmy z podnikání: poslední podané daňové přiznání, Potvrzení o zaplacení daně, Potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu
 • Sociální dávky: invalidní, starobní a vdovský důchod - doklad o přiznání dávky, Bankovní výpis kam je dávka zasílána
 • Příjem z podílu na zisku: daňové přiznání společnosti, Zápis z valné hromady o rozdělení zisku, Výpisy z účtu potvrzující přijetí výplaty
 • Příjmy z pronájmu: poslední daňové přiznání, Potvrzení o zaplacení daně, Nájemní smlouva

 

Na poskytnutí kreditní karty nemá žadatel právní nárok. mBank si vyhrazuje právo důvody případného zamítnutí žádosti nesdělovat.