Výhody

Výpadek příjmů může být pro mnoho lidí problémem. Lehce se může stát, že nebudete schopni dostát svým závazkům. Pojištění pravidelných výdajů vás chrání proti nepředvídatelným životním situacím, které by mohly ohrozit vaše příjmy a tím i celý rodinný rozpočet. Pojištění je určeno k zajištění vašich pravidelných měsíčních výdajů, například za elektrickou energii, plyn nebo vodu.

Varianty pojistného krytí

Varianta A

Varianta A1

Varianta B

 • pracovní neschopnost

 • invalidita III. stupně

 • úmrtí

 • ztráta zaměstnání

 • invalidita III. stupně

 • úmrtí

 • pracovní neschopnost

 • ztráta zaměstnání

 • invalidita III. stupně

 • úmrtí

 

Jaká je výše pojistného plnění?

 • v případě pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti hradí pojišťovna až 4 000 Kč po dobu až 6 po sobě jdoucích měsíců. Pojistné plnění je vypláceno přímo na váš účet. Prostředky z pojistky můžete využít libovolně podle vašich potřeb.
 • u invalidity III. stupně nebo úmrtí vám pojišťovna uhradí jednorázově 50 000 Kč
 • úplný výčet pojistného krytí a podmínky pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 

Postup v případě pojistné události

V zájmu Vašeho pohodlí doporučujeme nejdříve kontaktovat zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny (tel.: +420 234 240 340), případně můžete využít online hlášení pojistné události.

 

 

Kontaktní údaje pojišťovny a zákaznický servis

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Boudníkova 2506/1,
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420 234 240 340
Provozní doba: po-pá: 8 - 18 hod
E-mail: czinfo@cardif.com