Oznámení závadného jednání (Whistleblowing)

Děkujeme, že nejste k nedodržování pravidel lhostejní a pomáháte nám v boji proti nezákonným praktikám.