Pojištění vkladů

Hlavní rolí Fondu pojištění vkladů je ochrana bankovních vkladů a tím také posilování důvěry v bankovní systém. Pojištěny jsou vklady fyzických i právnických osob, tedy občanů i firem, vklady v korunách i cizí měně včetně úroků.
 

 

Pojištěné vklady

Pojištěny u Fondu pojištění vkladů jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

 • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob 
 • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 

Nepojištěné vklady
 • Směnky a cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • Vklady bank (mezibankovní vklady), finančních institucí (např. investičních společností, penzijních fondů, podílových fondů), zdravotních pojišťoven a státních fondů (penzijní připojištění, životní pojištění a kapitálové pojištění)
 • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)

 

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

 

Výše náhrady a způsob výplaty
 • Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše
 • Maximální výše náhrady je 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně
 • Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně

Zdroj: informace čerpány z internetových stránek Fondu pojištění vkladů www.garancnisystem.cz.

 

Související odkazy