zpátky

Zásady bezpečnosti na internetu

Vážení zákazníci,


Opatrnosti není nikdy dost, a proto bychom vám rádi připomněli několik základních bezpečnostních opatření:


-    Naše internetové bankovnictví nenabízí vyskakovací okna s žádnými nabídkami instalací. Ať už se jedná o instalaci certifikátů, aplikací či třeba antivirů. Proto podobně podezřelé soubory rozhodně nestahujte a neinstalujte.
 
-    Potvrzovací SMS je možné nechat si zaslat znovu, proto nereagujte na žádosti o přeposlání z cizího čísla. O tomto pokusu o získání vašich peněz jsme podrobněji informovali zde: http://www.mbank.cz/blog/post,439,varovani-pred-podvodnymi-sms.html

-    Nikdy po vás nebudeme požadovat vaše přihlašovací údaje, údaje platebních karet, ani žádná hesla. Stejně tak prosíme o kontrolu, kam své karetní údaje vyplňujete, protože ne každá platební brána je bezpečná - používejte pouze ověřené platební brány (bankovní brány, PayPal, PayU, ...). Více informací o podvodných emailech a phishingu naleznete zde: http://www.mbank.cz/blog/post,505,pozor-na-phishing-a-podvodne-e-maily.html


-    V současnosti jsou velkým důvodem k opatrnosti například podvodné e-maily informující zákazníky o exekuci a vybízí je k uhrazení platby. Dle dostupných informací se podobné žádosti rozhodně neposílají e-mailem, ale doporučenou poštou. Přikládáme příklad takového e-mailu a důrazně upozorňujeme vše prověřit, než někam odešlete své peníze:EXEKUČNÍ PŘÍKAZ


Soudní exekutor Mgr. Ing. ********, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ ******, se sídlem ***************, 316 00 Plzeň pověřený provedením exekuce: č.j. 15 EXE 272/*****, na základě ustanovení: Příkaz č.j. *****/2014-818/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:


Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 882,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 019,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 738,00 Kč včetně DPH 21%


Pro splnění všech povinností  povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. *********/****, variabilní symbol *********), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 13 639,00 Kč


Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.


Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.


Za správnost vyhotovení ****** *******.

 V případě podezření o pokus o zneužití vašich financí nás kontaktujte na mLince na čísle 844 777 000. Zároveň důrazně doporučujeme pročíst informace o základní bezpečnosti zde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie:

Bezpečnost

Tagy:

bezpečnost