Nový sazebník platný od 1. října 2021
Při úpravě jsme se soustředili především na zjednodušení a zpřehlednění. Část sazebníku, ve které jsou uvedené poplatky, jsme tak zkrátili z původních třinácti na sedm stran a počet jednotlivých poplatků snížili na polovinu. Více informací.