Nový sazebník platný od 1. října 2021
Při úpravě sazebníku jsme se soustředili především na jeho zjednodušení a zpřehlednění, aby se v něm naši klienti snadno a rychle orientovali. Část sazebníku, ve které jsou uvedené poplatky, jsme tak zkrátili z původních třinácti na sedm stran a počet jednotlivých poplatků snížili na polovinu.