zpátky

Informace o zúčtovaných výběrech z bankomatů GE Money Bank z 31.10. a 1.11.

Vážení Klienti,
V důsledku chyby sítě bankomatů GE Money Bank byly výběry hotovosti ze dnů 31.10.2008 a 1.11.2008  zaúčtované s datem 16.12.2008, což mohlo způsobit překročení disponibilních zůstatků na účtech Klientů mBank. Zaúčtování výše uvedených transakcí bylo provedeno v souladu s § 22.1,2 a § 15.5 Podmínek pro vydávání a používání platebních karet:§ 22. 1. Majitel je povinen zajistit na bankovním účtu, kterého se týká příslušná transakce, prostředky na pokrytí částky zúčtované transakce v den zúčtování transakce.

         2. mBank odepíše prostředky z bankovního účtu bez ohledu na dostupný zůstatek na bankovním účtu.

§ 15.5.  mBank si vyhrazuje právo odepsat z bankovního účtu částku transakce, kterou obdrží ke zúčtování po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3 a veškeré poplatky spojené s transakcí v den, kdy obdrží transakci ke zúčtování.

Za vzniklou situaci se velmi omlouváme a dovolujeme si Vám oznámit, že není způsobená chybou mBank.

Adam Zbiejczuk Adam Zbiejczuk / mBank
1. bankovní bloger v ČR
adam.zbiejczuk -zavináč- cz.mbank.eu

Kategorie:

Aktuality