zpátky

Změna v zadávání plateb v internetovém bankovnictví

V neděli 28. 5. jsme v našich systémech změnili pravidla pro vyplňování platebního příkazu v poli Název příjemce v internetovém bankovnictví a mobilní aplikaci. Připravili jsme pro vás článek, v němž se dočtete, jak na odesílání plateb a proč k této změně došlo.

 

Proč ta změna?

Kontrola souvisí s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 847/2015 o údajích doprovázejících převody finančních prostředků. Jeho cílem je podporovat shodný přístup v mezinárodním kontextu a zvýšit účinnost boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu. Jejím cílem naopak není uživatele nebo poskytovatele platebních služeb zbytečně zatěžovat, ani časově, ani finančně. Jde o cílenou a přiměřenou prevenci v souladu s volným pohybem kapitálu, který je zaručený v celé Evropské unii.
 

V rámci zahraničního platebního styku má zároveň tato validace ochraňovat Vás, jako klienta mBank před placením dodatečných poplatků za uvedení nepřesných nebo neúplných údajů o příjemci v platebním příkazu. Banka příjemce totiž může požadovat doplnění chybějících nebo upřesnění nepřesných údajů a za tyto změny může účtovat poplatek na vrub mBank. Tento poplatek může být v konečné fázi účtován vám dle aktuálního sazebníku mBank.


Do pole Název příjemce jsme doplnili kontrolu na název příjemce, která má upřesnit informace o platbě. Nově je třeba do tohoto pole zadat alespoň 2 alfanumerické znaky. Ostatní znaky jako např. +++, ###, ---, _ _ _ šč ťž ýá systém vyhodnotí jako nedovolené, neumožní klientovi pokračovat v zadávání platby a zobrazí mu upozornění: Zadali jste nesprávný nebo neúplný název příjemce. Zkontrolujte název příjemce, jinak nebude možné platbu provést.

 

Pozor na staré kontakty a předdefinované platební šablony

Komplikace se objevují při provádění platby z Adresáře nebo z Historie u kontaktů, které nemají vyplněný název příjemce. Většinou pocházejí ještě z doby starého internetového bankovnictví, kdy šablona pro platbu vypadala jinak než dnes. Tehdy byl název příjemce uprostřed šablony a byl předvyplněný pomlčkou. Po přenesení všech takových předdefinovaných plateb ze starého IB do nového IB se pomlčka zobrazuje v poli Název příjemce. Po zvolení možnosti „Provést platbu“ se pomlčka nadále zobrazuje v poli název příjemce a platbu není možné provést.


 

Detaily prijemce

Detaily prijemce 2

 

Aby bylo platby bez uvedeného korektního názvu příjemce provádět, je nutné kontakty v adresáři aktualizovat. Změnu názvu kontaktu lze provést bez potvrzování SMS kódem. 

 

Detaily prijemce 3

 

Stejná situace nastává, když si vyhledáte jednorázovou platbu v historii a chcete ji provést znovu. I v tomto případě bude v názvu příjemce pomlčka nebo jiné nepovolené znaky. Takovou platbu nelze opakovat a celý příkaz k jednorázové platbě se musí vyplnit nanovo.

 

Detaily prijemce 4

 

 

Komentáře (26)

Vložit komentář

Je kam přejít. Třeba Fio.

Ano, to zpoplatnění převodu mezi vlastními účty v rámci téže banky u jediného přihlašovacího jména je opravdu trapnou snahou doběhnout klienty.
Strávím sice trochu času předěláváním inkas a trvalých příkazů, ale mBank už mne dlouho zkoušet nebude.

Citace od Zivan:
"Nešlo by tu kontrolu udělat trochu akčnější? Při odeslání v sudou minutu by v názvu příjemce nesměla být diakritika a žádný speciální znak, při odeslání v lichou minutu by naopak v názvu musel bý alespoň jeden znak s diakritikou. To by platilo pro sudé týdny, pro liché by se pravidla obrátila. A v přestupném roce by se obrátili ty týdny...prosím :D"


+10000 :-))))

Tak jsem konečně sepsal odpověď pro banku, uvidíme jak odpoví, ale hádám, že další reakcí již bude odchod jinam a věřím, že se tak rozhodne více klientů. mBank již evidentně není tou bankou, pro kterou jsme se kdysi rozhodli.

Vaše odpověď je neuvěřitelná snůška nesmyslů.
ad 1) Praní špinavých peněz - to, že by částky v řádech stokorun mohly nějak podpořit terorismus případně se tím způsobem dalo vyprat významné množství peněz je zcestná představa. Toto si uvědomují i ve vedení EU, že je to naprostý nesmysl a proto je tam zmíněný limit pro jaké transakce se toto zavádí.
ad 2) Přehlednost pro klienty - jako dobrovolnou věc beru, pokud ale říkáte klientům, že takhle to mají chtít, tak to je hodně silná káva i jen jako vtip. Nevnucujte klientům svoji představu jak se mají chovat.
ad 3) Zabere jen okamžik - tohle už je vyslovená náhra na smeč. Vemte si průměrný počet transakcí u Vás provedený, vynásobte to oním okamžikem a hned víme o kolik času své klienty hodláte tímto nesmyslným zavedením okrást. A bezpečnost se tímto rozhodně nezvedne.


Klidně si tam vymyslete nějakou výchozí hodnotu i když lepší by bylo tento údaj nevyžadovat vždy, jak je uvedeno i v nařízení, na které se snažíte odkazovat.

Jelikož je v pravidlech fóra psáno, že neslouží k reklamaci, tak jsem stejný text poslal i mailem přímo mBank.
Po 10 dnech mi přišla "automatická" odpověď, že se tím budou zabývat. Nu co automat asi zaspal, nebo to někdo datlí ručně.
Po dalších 4 dnech byla na světě i "skutečná" odpověď viz níže. Ještě jim něco sepíši a hodím to zase sem, ale obávám se, že s bl.ostí se bojovat nedá.

Dobrý den,
vyplnění pole „jméno / název příjemce” jsme se rozhodli zavést pro všechny platební transakce, a to především ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že toto opatření pro boj s praním špinavých peněz a financování terorismu umožňuje mnohem efektivnější monitoring potenciálních podezřelých transakcí a prevenci případných podvodů a zajišťuje tak vyšší bezpečnost peněžních prostředků klientů. Druhým důvodem je mnohem lepší přehlednost plateb pro klienty, kteří tak mohou lépe využít vyhledávání a třídění plateb podle příjemců. Přijmout výše uvedená opatření jsme se tak rozhodli shodně v rámci celé mezinárodní skupiny mBank.

Zmíněné nařízení EU umožňuje přijmout opatření i v takové podobě a my jsme se z výše uvedených důvodů takto rozhodli. Vzhledem k tomu, že vyplnění pole „jméno / název příjemce” zabere jen okamžik, ale umožňuje mnohem účinnější boj proti praní špinavých peněz a financování terorizmu a prevenci případných podvodů a zvyšuje tak bezpečnost peněžních prostředků klientů a dále klientům umožňuje mnohem jednodušší vyhledávání a třídění plateb.


Je to přesně tak, všichni zde zúčastnění mají pravdu. Je to buzerace, diletanství a zničení jinak dobře fungujícího IB. Nicméně nemá smysl si zde vylívat srdce, evidentně to nikoho zodpovědného z banky nezajímá, takže nejlepší řešení je odchod jinam a zrušení účtu u mBank. Doporučuji udělat rychle. Snad když najednou bance ubude pár desítek tisíc klientů, tak se chytí za nos a budou se více snažit. I když pochybuji, že vyhodí na dlažbu toho idiotského manařera, který za tím stojí.

Nevím proč se vzrušujete, této bance již dávno nejde o zákazníka, udělejte to jako já, přejděte k jiné bance, já to udělal po zpoplatnění převodu mezi mKonto a eMax. Jsou na našem trhu banky, které nabízejí lepší podmínky a bez podrazů.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/847, na které se odvoláváte, doslova uvádí:

(16)
Aby nedocházelo ke snižování účinnosti platebních systémů a aby se vyvážilo riziko přesunu transakcí do šedé zóny v důsledku uplatňování příliš přísných identifikačních požadavků na jedné straně a riziko potenciálních teroristických hrozeb představovaných malými převody peněžních prostředků na straně druhé, měla by se povinnost kontrolovat správnost informací o plátci nebo příjemci v případě převodů peněžních prostředků, u nichž zatím nedošlo k ověření, ukládat pouze u jednotlivých převodů peněžních prostředků přesahujících částku 1 000 EUR, ledaže se převod zdá být spojen s jinými převody peněžních prostředků, s nimiž by dohromady přesáhly částku 1 000 EUR, peněžní prostředky byly obdrženy nebo vyplaceny v hotovosti nebo v anonymních elektronických penězích, nebo existuje důvodné podezření na praní peněz nebo financování terorismu.


Proč tedy zavádíte tuto zbytečnou buzeraci pro všechny platby?

Poslat zprávu

Dobrý deň, ubezpečujeme Vás, že novonastavená validácia sa nedotkne už nastavených trvalých platieb ani inkás (vrátane SIPO platieb). V rámci registrácie nových platieb bude ale nevyhnutné splniť aktuálne stanovené podmienky.

Tak jsem se včera ptal v Brně na pobočce ohledně toho, zda se dané nesmyslné nařízení týká i trvalých příkazů. Jedna paní nebyla informovaná skoro vůbec, věděla jen matně, že takové nařízení vyšlo, mladší slečna vypadala, že o dané problematice ví a říkala, že se to týká jen jednorázových příkazů, trvalých že se nedotkne. Tak uvidíme....včera dopoledne jsem psal email na podporu mbank, doposud žádná odpověď...předpokládám, že žádná ani nedojde, protože mi mbank v posledních 3 letech neodpověděla ani jednou na můj emailový dotaz :(

Tak uvidíme, zda měla slečna na pobočce pravdu a jedná se opravdu jen o jednorázové příkazy...

mBank se rozhodla, že se zbaví všech svých klientů !!!!!!! :-(
Nesmyslná buzerace s názvy příjemců. Zavádějící hláška při neprovedení převodního příkazu a mlžení na klientské lince !!!!

LaPe napsal(a):
"Tak tohle je tedy drsný ústřel ze strany banky.
Nejen, že děláte ze zákazníků b..ce, ještě se oháníte nařízením EU. Problém je, že od Vás toto nařízení zjevně nikdo nečetl a jestli ano tak přes několik řádků.
Ad 1) je tam uvedeno, že se toto nařízení nebude týkat plateb do 1000 EUR. - a to právě kvůli zbytečné buzeraci zákazníků u zanedbatelných plateb.
Ad 2) v případě, že jde o převod v rámci EU, tak stačí čísla účtů.

Bylo by vhodné dát bankovnictví opět do použitelného stavu, buď jaký byl předtím, nebo jak vyplývá z tohoto nařízení."

Přesně tak !!!

Rop napsal(a):
"Jestli neodejdou nastavené trvalé příkazy, tak odejdu já. Tohle už bude definitivně poslední hřebík do rakve."
Jsem na tom stejně, jdu si příští týden zjistit podmínky pro podnikatelský účet do "záložní" banky a pokud nabídnou stejné nebo lepší, tak taky odcházím. Už je toho moc.

Jestli neodejdou nastavené trvalé příkazy, tak odejdu já. Tohle už bude definitivně poslední hřebík do rakve.

Tak tohle je tedy drsný ústřel ze strany banky.
Nejen, že děláte ze zákazníků b..ce, ještě se oháníte nařízením EU. Problém je, že od Vás toto nařízení zjevně nikdo nečetl a jestli ano tak přes několik řádků.
Ad 1) je tam uvedeno, že se toto nařízení nebude týkat plateb do 1000 EUR. - a to právě kvůli zbytečné buzeraci zákazníků u zanedbatelných plateb.
Ad 2) v případě, že jde o převod v rámci EU, tak stačí čísla účtů.

Bylo by vhodné dát bankovnictví opět do použitelného stavu, buď jaký byl předtím, nebo jak vyplývá z tohoto nařízení.

Jo a dodatek takový - když mi ten převod nešel provést (tuším, že ve středu), hledal jsem i na mBlogu, jakože ten NIKDY sám od sebe nečtu, a NIC tam o tom nebylo!!!
Jak říkávala moje prababička:"Děte se vy...at na Macháčku palouk!"
No, a ještě doplňující info z "Nařízeí EP":
Článek 27
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 26. června 2017.

Že by se soudruzi v mBank sekli o měsíc?

150% souhlas se všemi předchozími příspěvky!!!
Mimochodem, četl jsem to nařízení a mBank vůbec nerozlišuje nuance v tomto nařízení.
Prostě si vytvořila vlastní pravidlo:Název příjemce musí být vyplněn tak, jak požadujeme my (tj. mBank) a hotovo.
A to se ještě klient nedozví jak, - cituji ze zprávy v IB:"... v případě zadání některého z nepovolených znaků (+++, ###, ---, _ _ _ šč ťž ýá, a jiné".
Co, ksakru, znamená to JINÉ?!!!
Jsem snad Sibylla nebo Nostradamus abych věštil?
Ani odkaz na tento článek na blogu ve zprávě není, takže jsem se sem dostal až po vyhledání výrazu "buzerace mBank o názvu příjemce" do Googlu (u mě čtvrtý odkaz v pořadí).
Jsem dost nas...štvanej!
Proč (mimo toho napsaného výše):
Převáděl jsem 150,- Kč - slovy stopadesát korun českých mezi účty mBank, takže:
a) zanedbatelná částka (tedy pod 1000 EUR včetně převodů na daný účet příjemce za posledních x měsíců)
b) identifikaci příjemce má mBank ve svých datech u daného účtu (takže identifikaci příjemce banka má)
c) byl to převod v rámci užšího rodinného kruhu s bydlištěm příjemce ve stejném městě jako bydliště plátce (tedy převod v rámci Unie)

Dopr ...!
Kdyby se vyplatilo přejít jinam, tak už tam dávno jsem.
Jenže jsme ve světě lidí, že....
Takže co se dá pos...kazit, to se taky po...e.
Hlavně se to musí co nejblbějc vokecat. Ať je to blbost tuplovaná a výstavní.
Končím, příroděžel ne s mBank.

mirtex napsal(a):
"To je nejaka hra? Proc tohle pisete do blogu a ne do zpravy v IB??? Mam tam plno pripitomelych nabidek na sto pujcek a tricet kreditek, ale abych se dozvedel, proc mi najednou nejdou platby a musel jako blb 20 minut cekat na mLince, to tam dat neumite?
Jestli u vas nekdo resi uzivatelskou stranku a komunikaci se zakazniy, o cemz silne pochybuju, tak ho vyhodte a dejte tam nekoho, kdo se zamysli nad pohledem uzivatele.
Protoze predpokladam, ze drtiva vetsina lidi, tak jako ja, na zadny vas blog nechodi, co by tam proboha delala???
Neschopnost."

Mají nějaké cool experty externí na komunikace přes facebook atd. - sice jsou úplně neschopní s něčím poradit, za to ale se můžu dočíst spoustu nepotřebného reklamního balastu a rádoby zajímavých článků a postů. Že nejde pak ani poslat platba a kliente poraď si jak chceš nebo čekej na lince déle než u UPC, to už nevadí. Možná by se ti experti na facebook aspoň mohli podívat, komu posílají zprávu, přijde mi jednak trapné a jednak docela neslušné, oslovit klienta špatným jménem (ale to je jen taková perlička, která ilustruje, že už to dávno stojí za houby a z mbank je úplně obyčejná "běžná" banka, která neumí nic než opakovaně otravovat s nabídkami pojištění atd.)

Přesně tohle mě taky napadlo, už tak stačí třeba to zadávání plateb do zahraničí, kde už se loterie podle denní doby provozuje ;-)

Tak tohle je opravdu ale zase totálně nezvládnutá věc a totální mOpruz. Čím dál víc začíná mBank připomínat tu banku z reklamy na Airbank.
Dovede si nějaká ta "cool" hlava, co tyhle vylepšení provádí, uvědomit, že třeba u byznys účtů to bude trvat pekelně dlouho, než by se vše aktualizovalo? Nehledě na tu pitomost, že nestačí tam napsal název příjemce, ale musí se to udělat celé znova ten příkaz, pokud ho opakuji z historie. Zajímavé je, že druhá banka po mě nic takového nechce a neomlouvá svou neschopnost něco naprogramovat, na EU.
A samozřejmě - informace od mBank včas žádná, pokud bych nehledal, proč mi háže IB podivnou chybovou hlášku, tak bych na to nepřišel.
Takže tleskám stejně jako u vašeho provedení zahraničních plateb, kdy je nutné hlídat, v kolik hodin člověk zadává platbu, abyste ho neokradli o 220 Kč nebo kolik. Nebo nefunkčnost karet v zahraničí, taky skvělá věc lítat půl dne po Vídni a hledat nějaký bankomat, který si poradí s mBank Visa.
Je to smutné, kam mBank upadla za poměrně krátkou dobu. Přitom dokud jste neblbli s novým IB tak člověk i leccos byl ochoten překousnout. Dnes už ne. Jdu si vyřídit přečerpání do "záložní" banky a končím tady.

V názvu příjemce trvalé platby mám ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Vykoná se tento měsíc tato platba?

Z facebooku:
- Má to nějaký dopad i na trvalé příkazy? V článku to není zmíněno.
- Dobrý den, doporučujeme upravit názvy i u trvalých plateb.

No jestli se prestanou provadet i trvale prikazy, tak to bude jeste dost akcni :(

Nešlo by tu kontrolu udělat trochu akčnější? Při odeslání v sudou minutu by v názvu příjemce nesměla být diakritika a žádný speciální znak, při odeslání v lichou minutu by naopak v názvu musel bý alespoň jeden znak s diakritikou. To by platilo pro sudé týdny, pro liché by se pravidla obrátila. A v přestupném roce by se obrátili ty týdny...prosím :D

A mimochodem, system yadne upozorneni o chybnem jmenu nzyobrazoval, psal, ze funkce nei dostupna, mam zkusit znovu a kdyztak kontaktovat mLinku. Takze ten vas blog-clanek jeste ke vsemu neni pravda...

To je nejaka hra? Proc tohle pisete do blogu a ne do zpravy v IB??? Mam tam plno pripitomelych nabidek na sto pujcek a tricet kreditek, ale abych se dozvedel, proc mi najednou nejdou platby a musel jako blb 20 minut cekat na mLince, to tam dat neumite?
Jestli u vas nekdo resi uzivatelskou stranku a komunikaci se zakazniy, o cemz silne pochybuju, tak ho vyhodte a dejte tam nekoho, kdo se zamysli nad pohledem uzivatele.
Protoze predpokladam, ze drtiva vetsina lidi, tak jako ja, na zadny vas blog nechodi, co by tam proboha delala???
Neschopnost.

Doufám, že se tahle deb... kontrola na přítomnost diakritiky netýká názvů příjemců u trvalých plateb a SIPA.