zpátky

Změna v zadávání plateb v internetovém bankovnictví

V neděli 28. 5. jsme v našich systémech změnili pravidla pro vyplňování platebního příkazu v poli Název příjemce v internetovém bankovnictví a mobilní aplikaci. Připravili jsme pro vás článek, v němž se dočtete, jak na odesílání plateb a proč k této změně došlo.

 

Proč ta změna?

Kontrola souvisí s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 847/2015 o údajích doprovázejících převody finančních prostředků. Jeho cílem je podporovat shodný přístup v mezinárodním kontextu a zvýšit účinnost boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu. Jejím cílem naopak není uživatele nebo poskytovatele platebních služeb zbytečně zatěžovat, ani časově, ani finančně. Jde o cílenou a přiměřenou prevenci v souladu s volným pohybem kapitálu, který je zaručený v celé Evropské unii.
 

V rámci zahraničního platebního styku má zároveň tato validace ochraňovat Vás, jako klienta mBank před placením dodatečných poplatků za uvedení nepřesných nebo neúplných údajů o příjemci v platebním příkazu. Banka příjemce totiž může požadovat doplnění chybějících nebo upřesnění nepřesných údajů a za tyto změny může účtovat poplatek na vrub mBank. Tento poplatek může být v konečné fázi účtován vám dle aktuálního sazebníku mBank.


Do pole Název příjemce jsme doplnili kontrolu na název příjemce, která má upřesnit informace o platbě. Nově je třeba do tohoto pole zadat alespoň 2 alfanumerické znaky. Ostatní znaky jako např. +++, ###, ---, _ _ _ šč ťž ýá systém vyhodnotí jako nedovolené, neumožní klientovi pokračovat v zadávání platby a zobrazí mu upozornění: Zadali jste nesprávný nebo neúplný název příjemce. Zkontrolujte název příjemce, jinak nebude možné platbu provést.

 

Pozor na staré kontakty a předdefinované platební šablony

Komplikace se objevují při provádění platby z Adresáře nebo z Historie u kontaktů, které nemají vyplněný název příjemce. Většinou pocházejí ještě z doby starého internetového bankovnictví, kdy šablona pro platbu vypadala jinak než dnes. Tehdy byl název příjemce uprostřed šablony a byl předvyplněný pomlčkou. Po přenesení všech takových předdefinovaných plateb ze starého IB do nového IB se pomlčka zobrazuje v poli Název příjemce. Po zvolení možnosti „Provést platbu“ se pomlčka nadále zobrazuje v poli název příjemce a platbu není možné provést.


 

Detaily prijemce

Detaily prijemce 2

 

Aby bylo platby bez uvedeného korektního názvu příjemce provádět, je nutné kontakty v adresáři aktualizovat. Změnu názvu kontaktu lze provést bez potvrzování SMS kódem. 

 

Detaily prijemce 3

 

Stejná situace nastává, když si vyhledáte jednorázovou platbu v historii a chcete ji provést znovu. I v tomto případě bude v názvu příjemce pomlčka nebo jiné nepovolené znaky. Takovou platbu nelze opakovat a celý příkaz k jednorázové platbě se musí vyplnit nanovo.

 

Detaily prijemce 4