zpátky

Oznámení o nových obchodních podmínkách

Před pár dny jsme vám představili novinku spočívající v možnosti šifrování výpisů, díky které budou všechny informace obsažené ve vašich výpisech z účtů a kreditních karet ještě bezpečnější.


Nyní bychom vás rádi seznámili s dalším typem zabezpečení, tedy se zabezpečením internetových plateb kartou, tzv. 3D Secure. Tyto novinky jsme přidali do Všeobecných obchodních podmínek a některé stávající body jsme upřesnili, doplnili a přeformulovali, aby byly jasnější. Pojďme se tedy společně podívat na novinky v oblasti zabezpečení a úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách platných od 20. 11. 20163D Secure
O bezpečnosti na internetu vás neustále informujeme na našem blogu. Abychom ještě lépe zabezpečili vaše finance, nově spouštíme tzv. 3D Secure, další stupeň zabezpečení vašich plateb kartou na internetu. Tato funkce je možná u plateb kartou u obchodníků, kteří 3D Secure podporují a jsou označeny těmito logy:


 
Při platbě obdržíte jednorázový SMS kód, díky kterému potvrdíte, že kartou platíte opravdu vy a ne žádný internetový podvodník.


Důležité upozornění: 3D Secure bude na všech kartách mBank spouštěn postupně od data platnosti podmínek. Celý proces bude trvat několik týdnů, takže je pravděpodobné, že pokud máte více karet, na každé z nich dojde ke spuštění této funkce v jiný čas. O nastavení 3D Secure na konkrétní kartě vás budeme informovat individuálně.


Informace o 3D Secure naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob v novém bodě 7.6
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů v novém bodě 7.6
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 3.2

S bezpečných chováním na internetu souvisí i další body Všeobecných podmínek, které důrazně doporučujeme nastudovat. Jedná se o základní pravidla, která je ovšem dobré si připomenout, jelikož pomáhají chránit vaše finance.


Zmíněné body o bezpečnosti na internetu naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách v bodech 3.1.4. až 3.1.8.


Reklamace karetních transakcí
Pro zjednodušení jsme nově do Všeobecných obchodních podmínek zařadili pravidla pro reklamace karetních transakcí, a to jak debetních, tak kreditních. Nejedná se o nová pravidla, pouze zahrnutí vybraných částí již platného Reklamačního řádu a přesunutí pravidel a podmínek reklamací karetních transakcí z podmínek pro kreditní karty.


Věříme, že takto pohromadě pro vás budou informace přehlednější.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajícím bodě 2.5.5 a v nových bodech 7.14, 7.15 a 7.16
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajícím bodě 2.5.5 a v nových bodech 7.14 a 7.15
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 7


Transakce v cizí měně
Sjednotili jsme i popis zúčtování transakcí v cizí měně s odkazem na pravidla uvedená v Kurzovním lístku na našich webových stránkách. Znovu se tak nejedná o změnu, pouze o zpřehlednění informací na jednom místě.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajícím bodě 7.5.7
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajícím bodě 7.5.7
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 4.4


Změny limitů platebních karet prostřednictvím mobilní aplikace

Jelikož si karetní limity můžete pohodlně měnit i v mobilní aplikaci, kterou neustále vylepšujeme, doplnili jsme tuto informaci i do Všeobecných obchodních podmínek.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajících bodech 7.5.3 a 7.5.4
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajících bodech 7.5.3 a 7.5.4
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet ve stávajícím bodě 3.5.7
 


Návrhy nového znění příslušných podmínek můžete kdykoliv před datem jejich účinnosti písemně odmítnout. Pokud tak neučiníte, platí, že navrhované změny přijímáte.

Všeobecné obchodní podmínky

VOP pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mBank

 

 

 

 

 

Komentáře (13)

Vložit komentář

Odpovědi se už asi nedočkám....Uvidíme, co přinese realita.

Už se vaši právníci dohodli, je-li ta věta " Výpověď smlouvy o mKontu jedním z klientů se automaticky považuje za výpověď celé smlouvy o mKontu. " v bodě 2.2.2. VOP pravdivá ?

Poslat zprávu

zdec napsal(a):
>
> Dle máho názoru si ty dvě věty v bodě 2.2.2. odporují. Jak je
> to myšleno?
>
> ....Souhlas všech klientů, pro které bylo společné mKonto
> zřízeno, se však vyžaduje ke změně nebo k odstoupení od této
> smlouvy, k vydání pokynu ke zrušení mKonta, případně k výběru
> prostředků do výše zůstatku na mKontu v den zrušení účtu),
> pokud ze smlouvy o mKontu neplyne něco jiného. Výpověď smlouvy o
> mKontu jedním z klientů se automaticky považuje za výpověď celé
> smlouvy o mKontu.

Děkujeme, předám právníkům, aby se na to podívali, zda je to chybně nebo jen nedostatečně vysvětlené.


Dle máho názoru si ty dvě věty v bodě 2.2.2. odporují. Jak je to myšleno?

....Souhlas všech klientů, pro které bylo společné mKonto zřízeno, se však vyžaduje ke změně nebo k odstoupení od této smlouvy, k vydání pokynu ke zrušení mKonta, případně k výběru prostředků do výše zůstatku na mKontu v den zrušení účtu), pokud ze smlouvy o mKontu neplyne něco jiného. Výpověď smlouvy o mKontu jedním z klientů se automaticky považuje za výpověď celé smlouvy o mKontu.

zdec napsal(a):
> Ale je fakt, že bod 1.6.8. se dá pochopit dvěma způsoby:

Měl jsem na mysli bod 1.6.8. VOP.

KarelQ napsal(a):
>... Kdyby šlo zaheslování si zvolit individuálně včetně jeho zrušení, bylo by to fajn.

Jestli je řeč o šifrování výpisů, je potřeba si pořádně přečíst článek, na který je odkaz v úvodu. Mj. je v něm "Služba je bezplatná a její používání je dobrovolné.....vyberte Nastavení a v sekci Zabezpečení zvolte Šifrované výpisy. Na tomto panelu můžete nejenom službu zapnout, případně vypnout...."

Ale je fakt, že bod 1.6.8. se dá pochopit dvěma způsoby:
1. Klient má možnost požádat o zasílání výpisu z účtu ve formě přílohy (která je šifrovaná) k textu emailu. Tzn. buď výpis chce (a je šifrovaný) nebo nechce žádný.
2. Klient má možnost požádat o zasílání výpisu z účtu ve formě zašifrované přílohy k textu emailu. Standardně se posílá nešifrovaně. Tzn. pokud si zvolí zasílání výpisu elekronicky, může si zvolit formu (nešifrovaně nebo šifrovaně ).


Změny dobré, až potenciálně na jednu. Pokud budou výpisy zaheslované, bude to zřejmě znamenat ztrátu času. Pokud se například budu chtít podívat do staršího výpisu, budu si muset buď pamatovat heslo (hesel je už tak moc) nebo heslo přímo vepsat do názvu souboru (přejmenovat soubor tak, aby v něm bylo heslo) a pokud např. bude kontrolovat finanční úřad a budu mu posílat výpis z účtu, budu mu muset vyjevit heslo nebo (což je otrava) soubor vytisknout a naskenovat. Volný přístup do výpisů byl skvělý, nejsem si jistý, jestli nejde o zhoršení. Utajovat svůj účet nepotřebuju ani před případnými hackery, protože tam nemám nic tam významného, čehož znalost kýmkoliv by mi vadila. Tj. pro mne jde o zhoršení, obírání o čas. Kdyby šlo zaheslování si zvolit individuálně včetně jeho zrušení, bylo by to fajn.

Je vidět, že podmínky po sobě banka nečte. Měl bys dostat odměnu za to, že jim to opravíš ;)

zdec napsal(a):
> zdec napsal(a):
> > Ke starším chybám (opakujícím se v několika posledních
> > úpravách) přibyla další:
> > bod 1.15.9. "Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají
> > účinnosti dne 1. listopadu 2016 ....", ale na titulní stránce
> VOP
> > se uvádí datum 20.listopadu 2016.
>
> Sláva, hurá. Bod 1.15.9 už souhlasí s titulní stránkou.
> A když už máte VOP v psacím stroji, mrkněte, prosím, na bod
> 1.5.2. Ta první věta, hlavně začátek, nedává smysl.
>
>
Tak i tohle se podařilo dnes opravit.

Další adepti na opravu:

V bodě 2.1.2. , v části věty "případně bude mít mBank o jeho pravosti důvodné pochybnosti," má být místo "bude" správně "bude-li".

V bodě 2.8.5. v části věty ", na kterém po dobu tří (3) nedojde k žádnému připsán" chybí jednotka času, pravděpodobně se jedná o roky ???

V bodě 6.2.2.chybí možnost převodu z účtů jiných bank.

V bodě 6.3.2.chybí možnost převodu z účtů jiných bank, ale nemám ověřenou funkčnost.

V bodě 6.4.12 a) chybí vyloučení převodů mezi vlastními účty v mBank, praxi to nefunguje (jsou uvedeny vnitrobankovní a mezibankovni odchozí platební příkazy, převod z vlastního eMaxu na mKonto či zpět je také vnitrobankovní). Bylo by vhodné tento bod doplnit větou " Platby mezi vlastními účty v mBank, platby s budoucím datem odeslání, trvalé příkazy, SIPO a Inkaso nejsou zahrnuty" (pozn. převzato z Častých otázek k mSpoření).

V bodě 6.4.17. je podle mě chybná věta "V případě nedostatečných peněžních prostředků na účtu mKonto se převod ve prospěch účtu mSpoření neprovede." V praxi se na mSpoření v případě, že na mKontu není dostatek prostředků, odvede částka jen do výše nulového zůstatku (mKonto se "vyčistí" ) .

V bodě 6.4.20 je chyba v odkazu na odstavec 6.4.18, má být 6.4.19.

zdec napsal(a):
> Ke starším chybám (opakujícím se v několika posledních
> úpravách) přibyla další:
> bod 1.15.9. "Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají
> účinnosti dne 1. listopadu 2016 ....", ale na titulní stránce VOP
> se uvádí datum 20.listopadu 2016.

Sláva, hurá. Bod 1.15.9 už souhlasí s titulní stránkou.
A když už máte VOP v psacím stroji, mrkněte, prosím, na bod 1.5.2. Ta první věta, hlavně začátek, nedává smysl.

To se mi líbí

Ke starším chybám (opakujícím se v několika posledních úpravách) přibyla další:
bod 1.15.9. "Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2016 ....", ale na titulní stránce VOP se uvádí datum 20.listopadu 2016.

Už byste mohli opravit těch pár chyb ve VOP, na které jsem vás několikrát upozorňoval.