zpátky

Oznámení o nových obchodních podmínkách

Před pár dny jsme vám představili novinku spočívající v možnosti šifrování výpisů, díky které budou všechny informace obsažené ve vašich výpisech z účtů a kreditních karet ještě bezpečnější.


Nyní bychom vás rádi seznámili s dalším typem zabezpečení, tedy se zabezpečením internetových plateb kartou, tzv. 3D Secure. Tyto novinky jsme přidali do Všeobecných obchodních podmínek a některé stávající body jsme upřesnili, doplnili a přeformulovali, aby byly jasnější. Pojďme se tedy společně podívat na novinky v oblasti zabezpečení a úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách platných od 20. 11. 20163D Secure
O bezpečnosti na internetu vás neustále informujeme na našem blogu. Abychom ještě lépe zabezpečili vaše finance, nově spouštíme tzv. 3D Secure, další stupeň zabezpečení vašich plateb kartou na internetu. Tato funkce je možná u plateb kartou u obchodníků, kteří 3D Secure podporují a jsou označeny těmito logy:


 
Při platbě obdržíte jednorázový SMS kód, díky kterému potvrdíte, že kartou platíte opravdu vy a ne žádný internetový podvodník.


Důležité upozornění: 3D Secure bude na všech kartách mBank spouštěn postupně od data platnosti podmínek. Celý proces bude trvat několik týdnů, takže je pravděpodobné, že pokud máte více karet, na každé z nich dojde ke spuštění této funkce v jiný čas. O nastavení 3D Secure na konkrétní kartě vás budeme informovat individuálně.


Informace o 3D Secure naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob v novém bodě 7.6
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů v novém bodě 7.6
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 3.2

S bezpečných chováním na internetu souvisí i další body Všeobecných podmínek, které důrazně doporučujeme nastudovat. Jedná se o základní pravidla, která je ovšem dobré si připomenout, jelikož pomáhají chránit vaše finance.


Zmíněné body o bezpečnosti na internetu naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách v bodech 3.1.4. až 3.1.8.


Reklamace karetních transakcí
Pro zjednodušení jsme nově do Všeobecných obchodních podmínek zařadili pravidla pro reklamace karetních transakcí, a to jak debetních, tak kreditních. Nejedná se o nová pravidla, pouze zahrnutí vybraných částí již platného Reklamačního řádu a přesunutí pravidel a podmínek reklamací karetních transakcí z podmínek pro kreditní karty.


Věříme, že takto pohromadě pro vás budou informace přehlednější.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajícím bodě 2.5.5 a v nových bodech 7.14, 7.15 a 7.16
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajícím bodě 2.5.5 a v nových bodech 7.14 a 7.15
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 7


Transakce v cizí měně
Sjednotili jsme i popis zúčtování transakcí v cizí měně s odkazem na pravidla uvedená v Kurzovním lístku na našich webových stránkách. Znovu se tak nejedná o změnu, pouze o zpřehlednění informací na jednom místě.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajícím bodě 7.5.7
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajícím bodě 7.5.7
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet v bodě 4.4


Změny limitů platebních karet prostřednictvím mobilní aplikace

Jelikož si karetní limity můžete pohodlně měnit i v mobilní aplikaci, kterou neustále vylepšujeme, doplnili jsme tuto informaci i do Všeobecných obchodních podmínek.


Výše uvedené naleznete v:
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob ve stávajících bodech 7.5.3 a 7.5.4
•    Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů podnikatelů ve stávajících bodech 7.5.3 a 7.5.4
•    Podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet ve stávajícím bodě 3.5.7
 


Návrhy nového znění příslušných podmínek můžete kdykoliv před datem jejich účinnosti písemně odmítnout. Pokud tak neučiníte, platí, že navrhované změny přijímáte.

Všeobecné obchodní podmínky

VOP pro zakládání a vedení účtů podnikatelů

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mBank