zpátky

Oslovení správným akademickým titulem – jak na to?

Možná byste to neřekli, ale pokud v konverzaci - a to jak psané, tak slovní - někoho správně oslovíte jeho akademickým titulem, můžete si díky této drobnosti připsat u dotyčného mnoho plusových bodů. Tím si můžete hodně pomoci třeba při pracovním pohovoru. Díky znalosti zásad oslovování tak můžete třeba získat vysněné zaměstnání, dostat v práci přidáno, ale třeba i složit ve škole obtížnou zkoušku. Pokud ale někomu, kdo si na své akademické hodnosti zakládá, jeho titul spletete či upřete, může se vám to zle vymstít. Jak to tedy s těmi docenty, doktory a magistry v praxi chodí?


Jak titul použít správně?

Pamatujte si, že titul se nekombinuje se jménem. Píšeme a oslovujeme tedy vážený pane doktore a ne vážený pane doktore Nováku.  Pokud se rozhodneme někoho oslovovat titulem, pak vždy tím nejvyšším dosaženým. Pokud byste paní docentku oslovili paní magistro, je možné, že by se urazila nebo by ji přinejmenším mohlo zaskočit, že o jejím akademickém vzdělání máte málo informací.


Než pošlete email, nebo někoho oslovíte titulem, dvakrát měřte! Zkontrolujte si dosažený nejvyšší titul dotyčného v jeho životopisu, na webových stránkách univerzity nebo jeho zaměstnavatele.


Hierarchie titulů: Kdo je víc?
Bc. → Mgr./Ing. → malý doktorát (PhDr., RnDr., JUDr. atd) → velký doktorát (Ph.D./Th.D., uvádí se za jménem) → docent(ka) → profesor(ka). Vědecké hodnosti kandidát(ka) věd (CSc.) a doktor(ka) věd (DrSc.) se při oslovování nepoužívají (už se sice neudělují, ale zůstávají platné). Nejnižší akademické tituly bakalář a bakalář umění (Bc. A Bc.A) se k oslovení nepoužívají, stejně tak se nepoužívá neakademický titul diplomovaný specialista (Di.S.).


Koho titulem oslovovat?
Pokud studujete na univerzitě nebo na vyšší odborné škole, nikdy neuděláte chybu, když své vyučující oslovíte jejich nejvyšším dosaženým titulem. V případě že, použití titulu zvažujete v emailu svému potenciálnímu zaměstnavateli, zjistěte si, zda titul používá na své vizitce, chlubí se jím v životopise nebo ho používá, když se představuje. Jestliže tomu tak je, určitě si na titulu zakládá a vy byste to měli respektovat, pokud chcete vzbudit jeho sympatie.
 

Kategorie:

Volný čas