zpátky

Oznámení nových Všeobecných podmínek a Sazebníku účinných od 1. 3. 2015

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení nového znění Všeobecných obchodních podmínek mBank (dále Podmínky), které nabývají účinnosti dne 1. března 2015. Změny se týkají doplnění některých článků Podmínek a upřesnění konkrétních definic, a to zejména ve spojitosti s platebními kartami.

Nové Podmínky pro fyzické osoby naleznete zde a pro fyzické osoby - podnikatele zde.

Zároveň si Vám dovolujeme oznámit změnu Sazebníku bankovních poplatků mBank (dále Sazebník), který nabývá účinnosti dne 1. března 2015 a naleznete ho zde.

Sazebník je kratší, jednodušší a také přehlednější. Navíc jsme pro Vás připravili speciální webovou stránku, kde najdete podrobný popis jednotlivých změn.

Pokud s navrhovanými změnami Podmínek a Sazebníku nesouhlasíte, máte právo kdykoli před datem jejich účinnosti písemně vypovědět konkrétní smlouvu mezi Vámi a mBank.

S pozdravem

Tým mBank

Kategorie:

Aktuality