zpátky

Vylepšení produktu pojištění zneužití platební karty

Na základě podnětu od vás, našich zákazníků, jsme se rozhodli balíček inovovat a přidat nová pojistná krytí. Nově budete pojištěni i pro případ  odcizení hotovosti, mobilu, mp3 přehrávače a  brýlí.  Cena produktu se sice zvýší, ale balíček nabídne širší rozsah pojistného krytí a vyšší limity. Nejedná se tak o prosté „zdražení,“ ale o vylepšení produktu. Pojistné plnění nově také zahrnuje úhradu nákladů na vydání nové platební karty. Navíc je i prodlouženo období pojistného krytí před ohlášením pojistné události z 72h na 96h. Více v tabulce níže:Díky pouhým 10 Kč navíc tak máte pojištěn nejčastější majetek, který s sebou všichni vozíme na cestách. Pokud vám bude odcizen mobilní telefon, pojištění se nevztahuje pouze na přístroj samotný, ale také na sim kartu v přístroji a náklady, které by pojištěný zákazník byl jinak povinen uhradit operátorovi ze svých financí.


Odcizenou hotovost je potřeba doložit policejním protokolem, jehož kopii pojišťovně předložíte spolu s kopií výpisu z účtu karty s vyznačením výběru hotovosti z bankomatu, případně dalších neoprávněných transakcí kartou. Navíc nebudete platit ani za vydání nových karet. Dle sazebníku je poplatek za vydání nové debetní karty 100 Kč a za kreditní 150 Kč. Po zaplacení poplatku stačí zaslat výpis z účtu pojišťovně, která poplatek proplatí.

V tabulce nově vidíte i tzv. sdružený limit, zatímco dříve byl limit na jednotlivé internetové transakce 4500 Kč. V čem je tedy rozdíl? Internetovou transakcí se rozumí neoprávněné nakládání (neoprávněné transakce) provedené kartou v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, jestliže byla karta použita při platbě na dálku prostřednictvím internetu. Zatímco v případě limitu 4500,- Kč mohl pojištěný při jedné pojistné události obdržet pojistné plnění v maximální výši 4500,- Kč, sdružený limit zahrnuje sice více pojistných událostí, ale v případě, že dojde pouze k jedné z nich, lze poskytnout plnění až do výše tohoto limitu i na tuto jedinou pojistnou událost. Tedy další dobrá zpráva pro naše zákazníky.


Pokud byste přeci jen nesouhlasili se změnou platnou od 1.3.2015, je možné vyjádřit nesouhlas a pojištění zrušit formulářem umístěným na našich webových stránkách. Formulář Vám bude zaslán též společně s oznámením o změně pojistné ochrany a výše pojistného.

Tým mBank
 

Kategorie:

Aktuality, Produkty

Tagy:

Pojištění