zpátky

Změna obchodních podmínek

Vážení zákazníci,

s platností od 15.12.2014 dochází k menším změnám v obchodních podmínkách. Pro lepší orientaci v úpravách přikládáme následující seznam:

•    V podmínkách pro Vydání platební karty mBank bylo pojmenování vedlejší platební karty nahrazenou srozumitelnějším názvem dodatková platební karta.

•    v podmínkách Užívání platební karty přibyla specifikace oznamující, že užití platební karty se nevztahuje pouze k mKontu, ale stejné podmínky platí i pro eMAX.

•    dále byly podmínky pro Užívání platební karty doplněny o informace o blokačních lhůtách:


Jakmile mBank obdrží platební příkaz provedený prostřednictvím platební karty, provede v rámci autorizačního limitu blokaci příslušných peněžních prostředků. Do dne zúčtování příslušné transakce nebo do dne zrušení blokace, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve, se o částku platebního příkazu snižuje disponibilní zůstatek na příslušném mKONTU. mBank blokuje finanční prostředky podle druhu transakce standardně na 7 dní (transakce na terminálu, výběry z bankomatu) nebo na 14 dní (internetové platby a platby na dálku prostřednictvím e-mailu a telefonu tj. MO/TO), přičemž druh transakce určuje obchodník v platebním příkazu. Pokud v této době nebude příslušná platební transakce zúčtována, bude blokace příslušných peněžních prostředků zrušena a disponibilní zůstatek bude zvýšen o částku nezúčtované platební transakce.

Věříme, že výše uvedené změny  přispějí k lepšímu porozumění našich obchodních podmínek.


Tým mBank
 

Kategorie:

Aktuality