zpátky

Nová mBank bude ještě levnější

Nový sazebník 

Nová mBank není jen o novém IB, webu a službách. Připravili jsme pro vás nový a ještě výhodnější Sazebník poplatků. 

Zmizí tak poplatky za vedení povoleného přečerpání (nově mREZERVA) a změnu osobních údajů v hypotéční smlouvě.

Den D je 9. 2. 2014. V tento den spustíme nejen Novou mBank, ale vstupuje také v platnost nový Sazebník bankovních poplatků. Žádný poplatek jsme nepřidali, ale naopak snižujeme ty stávající.

 

Nejzajímavější je asi zrušení poplatku za mREZERVU (stávající Povolené přečerpání) pro zákazníky, kteří o produkt požádají od 9. 2. 2014. Můžete tak ušetřit až 150 Kč měsíčně.

 

Další příjemnou změnou je zrušení poplatku za změnu osobních údajů v hypotéční smlouvě. V současnosti tento poplatek činí 300 Kč.

 

Nejvíce změn v Sazebníku navazuje na nový Občanský zákoník. Do současné doby jsme měli některé smluvní pokuty umístěny  v hypotéčních smlouvách. V novém sazebníku bychom rádi transparentně umístili všechny pokuty do Sazebníku, kam patří. Pro klienta se nic nemění, jejich výše zůstává stejná.   

 

A teď už podrobný popis změn v Sazeníku:

 

Název poplatku

Výše poplatku do 8.2.2014

Od 9.2.2014

mHYPOTÉKA light

 

 

Vydání příslibu úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Dodatečné navýšení objemu úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Nedočerpání hypotečního úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Změna smlouvy - osobní údaje

300 Kč 

poplatek zrušen, odstraněno ze sazebníku

 

 

 
mREZERVA - Povolené přečerpání

 

 
Vedení úvěru

od 19Kč do 150Kč, dle zvoleného tarifu

0 Kč

 

 

Nové znění pro smlouvy mHYPOTÉKA light - Nejedná se o nový poplatek ani o jeho navýšení, jde o doplnění ve formulaci a rozdělení úvěrů na ty, které podléhají Zákonu o Spotřebitelském úvěru a na ty, kterých se těchto zákon nedotýká. Banka má ze zákona povinnost účtovat poplatek v uvedené výši.

 

Nové znění od 9. 2. 2014 

Výše poplatku od 9. 2. 2014

mHYPOTÉKA light

 

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 01.01.2011 s fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 01.01.2011  s variabilní úrokovou sazbou

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light uzavřené do 31.12.2010 s fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
3 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light uzavřené do 31.12.2010  s variabilní úrokovou sazbou

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
3 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

 

 

Smluvní pokuty k mHYPOTÉCE light přenesené do Sazebníku - Jedná se o přenesení konkrétní smluvní pokuty přímo do Sazebníku. Zákazník má nyní možnost  seznámit se se smluvními pokutami ještě před obdržením návrhu smlouvy.

 

Nové znění od 9. 2. 2014 

mHYPOTÉKA light
Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 1.2 či 8.2 (10.2 neúčelový úvěr) Smlouvy o hypotečním úvěru či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk dle článku IX. (XI. neúčelový úvěr) úvěrové smlouvy neplatnou či nepravdivou, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za každé takové jednotlivé porušení jeho smluvní povinnosti smluvní pokutu až do výše 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 5.2 (7.2 neúčelový úvěr) Smlouvy o hypotečním úvěru, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
Zástavní smlouva
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 či 2.6 Zástavní smlouvy a nedojde-li v důsledku takového porušení ke vzniku Zástavního práva, je Zástavce povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 20 % poskytnutého úvěru.
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20 či 2.21 Zástavní smlouvy či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk dle článku III. této Smlouvy neplatnou či nepravdivou, je povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.10, 2.11, 2.16, 2.18 či 2.22 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

 

Nový sazebník platný od 9. února 2014 (PDF, 145 KB)

 

          

Doufáme, že jsou pro vás tyto změny pozitivní a že se nám je podařilo dostatečně vysvětlit.

 

Tým mBank

Kategorie:

Aktuality

Komentáře (31)

Vložit komentář

Dnes mně volala infolinka a nabízela mRezervu. Tvrdili, že měsíční úrok je 1,5 % procenta. Pokud záporný zůstatek úročí opravdu měsíčně, tak to vychází na 19,6 % ročně, což není špatné (v Raiffeisen bance je to 21,9 %).

Tady už nikdo z mBank přes měsíc neodpověděl...a i ty předchozí odpovědi se pečlivě vyhýbaly otázce, která tady zazněla opakovaně...tedy kontokorentu...

Proč mění něco co funguje bezpečně? Sotva si člověk zvykl tak už nějaká změna! IB je nedostatečně vysvětlené (vyfocené obrazovky s popisem) a sdělení ¨bude to barevnější¨ od B A N K Y kde mám své peníze nepožaduji. Skuste prosím odpovědět.


Dobrý den, ohledně poplatku za mimořádnou splátku "0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny". Těch 0,5-1% je počítáno z čeho? Z celé výše mimořádné splátky, nebo jen z té části převyšující 20% nesplacené jistiny?

Také se mi nelíbí, že kontokorent bude zdarma jen pro ty, co si ho založí po 8.2. Zatím tiše doufám, že si tento renonc vedení mBank uvědomí a sjednotí výhody pro všechny.

Dost už na tom, že převodní kurzy z a do cizích měn jsou u mBank fakt jedny z nejhorších. Na těch se mBanka dokonale zahojí a vynahradí si tu bezpoplatkovost.

Jinak samozřejmě sleduji a testuji bankovní svět a už mám založený účet i u AirBank a Fio a mohu říci, že jsou v několika ohledech lepší, minimálně však v úročení i běžného účtu stejně jako spořícího, a to 1,3%, na což se ani eMAX se svými 0,4% nedohrabe. Takže pokud bude mBank moc zlobit, tak jsou jiné možnosti. Kromě Air Bank i např. Fio, které má zdarma vklady i výběry a taky z vlastních poboček jako AirBank.

U eMAX plusu mi vadí poplatek za druhý a další výběr 19 Kč. Omylem jsem si tam zaslala peníze místo na eMAX a protože jsem v tom měsíci už jednou převáděla, tak tam musí zůstat vězet celý měsíc, ač bych je potřebovala jinde. Ale když bezpoplatková banka, tak jim ten poplatek za to fakt nedám...

mě se to také nelíbí...nejde o těch 19 Kč, ale prostě nemá rád, když se mnou někdo vyj.... tohle jsou praktiky mobilních operátorů... A už vůbec se mi nelíbí, že tohle vlákno zůstává bez povšimnutí mBank, zatímco v jiných vláknech čile přibývají vyjádření z jejich strany...

Velmi se mi nelíbí, že nový klient bude mít lepší podmínky než stávající. Aktuálně mám schválené povolené přečerpání na 1 rok zdarma, ale pokud nedojde k sjednoceni tj. aby i stávající klient, který má smlouvu do 8.2.14 měl zdarma také povolené přečerpání, tak vypovím smlouvu a založím znovu. Myslím, že nebudu sám. Dnes jsem volal na mlinku, kde jsem se na toto ptal a po cca 10min čekání jsou nedostal kloudnou odpověď. Mám přislíbenou odpověď na email, tak jsem zvědav.

děkuji za upřesnění :)

Poslat zprávu

49,- je za výběr z bankomatu z kreditní karty. Tady žádná změna v Sazebníku neproběhla.

49,- Kč za výběr z bankomatu???

No uvidíme...mě mrzí, že se tady naznačuje, že budou v něčem lepší podmínky pro nové klienty a když se to nám stávajícím nelíbí, nikdo nemá potřebu to uvést na pravou míru... a stížnost psát nebudu, zachovám se tržně, pokud bude nový kontokorent výhodnější, starý vypovím a požádám o nový...a ať mi ho zkusí zamítnout...

Vyjádřete všichni nespokojenost napsáním stížnosti do mBanky, doufám že jim to dojde a poplatek zruší pro všechny. Nejde mi o těch 19Kč, ale o princip !!!

nedá mi to, ale pokud se v něčem mýlíme, proč nás neopravíte? zatím z toho, co je zde napsáno, vyplývá, že nový kontokorent bude zadarmo a ještě s lepším úrokem...takže jako stávající klient se ptám, co nabídnete nám?

Poslat zprávu

Úrokové sazby u mREZERVY se skutečně upravovat budou, ale směrem dolu :) Detaily se včas dozvíte.
bojler:
1. Ano, je to v plánu, ale do února se to nestihne. Připravuje se komplexní strategie spořících produktů.
2. V textu jsou uvedeny jen změny od 9. 2. 2014.
3. Jaký zjednodušený Sazebník máš na mysli? Můžeš mi dát nějaké detailnější info do mailu: vit.novak@cz.mbank.eu

prosím dočkáme se reakce ze strany mBank?

Vitek_mBank napsal(a):

>Pokud by to byla taktika, tak to nepíšeme velmi transparentně do blogu.
>Zdá se, že určité skupině lidí se nezavděčíme ani tím, že poplatky rušíme. :(

Vy už jste asi vážně ...ční bankovštivou nakažený opravdu do morku kostí, když nedokážete rozlišovat mezi velmi transparentní a velmi neúplnou informací.
Tak ale hlavně že jste se opět nezapomněl politovat, jak vás nikdo nemá rád, že jo...
;)

Mám několik otázek:

1. hovořilo se o úpravě a dokonce přejmenování eMaxu/eMaxu Plus - změnou v sazebníku je ale pouze nový účet pravidelného spoření

2. nerozumím bez dalších informací několika edicím kontokorentu, přičemž u jednoho se bude nadále účtovat poplatek, ale v textu to není uvedeno

3. proč není využit zjednodušený sazebník, který byl obratem zase nahrazen původní formou - tento je zbytečně komplikovaný

Díky

Dalsi podstatnou otazkou je, jak se zmeni urokove sazby?

Na prikladu plateb/vyberu v zahranici v podani mBank je totiz videt, ze se snazi tezit z taktiky libivych nulovych poplatku zretelne viditelnych, ale ve vysledku nakonec mnohdy horsich vyslednych podminek vlivem spatnych kurzu (prip. urokovych sazeb). Takze je zde duvodne podezreni, ze mBank treba jen zrusi poplatky, ale zvysi urokove sazby, ktere nejsou v ceniku a tudiz nejsou na prvni pohled tak marketingove viditelne. Doufam, ze se mylim, jen jsem chtel na tuto moznost upozornit.

A pro p. Vítka: Je jasné že určité skupině se nezavděčíte...pokud tou skupinou jsou dlouholetí stávající klienti, kterým tímto dáváte najevo, že ti noví žadatelé budou mít lepší podmínky...samozřejmě je to spekulace založená na zatím nekompletní informaci o nové podobě kontokorentu. ..

> takže se stále nabízí otázka, proč se nezruší poplatek pro VŠECHNY klienty?

Predpokladam, ze je to kvuli vyssim limitum, ktere uz u toho kontokorentu zdarma nebudou mozne. Ale je to jen ma spekulace, proti niz stoji fakt, ze uz nebude moznost si (za priplatek) sjednat kontokorent s vyssim limitem a bude jen ten jediny zdarma. Otazka tedy zni, jak to bude s limity toho kontokorentu zdarma?.

pochopitelně za situace, kdy se obraty na mém účtu výrazně nezměnily... :)

to je zajímavá myšlenka...že bych se výpovědí kontokorentu stal pro banku nedůvěryhodným? :) to bych asi přemýšlel, jestli taková banka je důvěryhodná pro mě...

Ano, jste internetová banka, takže si to tady hodně lidí přečte a pokud oželí pár dnů dostupnosti úvěrového limitu, co jim zabrání vypovědět smlouvu a hned po vypršení lhůty si požádat znovu o mRezervu v nové podobě?

takže se stále nabízí otázka, proč se nezruší poplatek pro VŠECHNY klienty?

Jenom pozor, mBank nemusí podruhé úvěr schválit.
Zrušení a znovusjednání kontokorentu je akce s nejistým výsledkem.

taky otázka, zda se pro nové mRezervy neupraví úroková sazba :)

Poslat zprávu

Pokud by to byla taktika, tak to nepíšeme velmi transparentně do blogu.
Zdá se, že určité skupině lidí se nezavděčíme ani tím, že poplatky rušíme. :(

no...spoléhají na to, že si toho hodně lidí nevšimnei...což je ale taktika bank, které kritizují... :(

minimálně mně teda ta výpověď a znovusjednání za 19 Kč měsíčně určitě stojí...a nejspíš nebudu sám...možná pod tlakem narůstajících výpovědí kontokorentů sami ten poplatek zruší plošně...

Nezruší. Otevřel jsem si PDF od 9.2.2014 a je tam sekce
1.3 Povolené přečerpání (Smlouvy uzavřené do 8. 2. 2014)
ve které ty poplatky zůstávají i nadále. Bohužel.

Nojo, ten poplatek za precerpani je super, kvuli tomu jsem si to neporidil. Ale ze stavajicim klientum poplatek nechaji je dost divne. Ale je to skutecne tak? Mozna ho od 2/2014 zrusi i stavajicim klientum...

Chválím změnu sazebníku.

Díky za echo ohledně kontokorentu. Já ho jdu hned dneska zrušit. Nebudu platit 19 Kč v době, kdy to noví klienti budou mít zdarma. Mně by se líbily rovné podmínky pro všechny.

hm, takže pro stávající uživatele povoleného přečerpání je jediná možnost jak si zrušit poplatek to, že ho vypoví a pak znovu sjednají???