zpátky

Nové obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

Provoz obchodních míst o svátcích 

Vážení zákazníci,

od 1. ledna 2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník a my mu proto musíme přizpůsobit naše obchodní podmínky. Žádné zásadní změny to pro vás nepřináší. Více informací najdete v blogu.

 

Nový občanský zákoník (NOZ) od 1. ledna 2014 komplexně upravuje vztahy v rámci soukromého práva a zároveň ruší některé stávající právní předpisy (obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů atd.). mBank musí tuto skutečnost reflektovat a přizpůsobit se jí. Proto jsme pro Vás připravili zcela nové a mnohem přehlednější všeobecné obchodní a produktové podmínky v souladu se novými právními předpisy, kterými budou nahrazeny stávající Podmínky, vedené k jednotlivým produktům.

 


Co to pro Vás znamená?

Z pohledu našeho zákazníka v podstatě vše zůstává stejné a není potřeba žádného aktivního kroku z Vaší strany, Vaše produkty u mBank a naše služby Vám poskytované se nijak nemění, změna podmínek nemá žádný finanční dopad na Vás jako zákazníka, Váš smluvní vztah s bankou se nově řídí pouze aktuálními právními předpisy, tedy hlavně novým Občanským zákoníkem. 

 

Hlavní změny:

mBank má nové Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob a Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů


Tyto Všeobecné obchodní podmínky se dělí vždy na část obecnou, která je společná pro všechny produkty a služby nabízené mBank a na část zvláštní.
Zvláštní část pak vždy upravuje podmínky pro běžné účty, podmínky pro Internetové a telefonické bankovnictví, pravidla platebního styku, podmínky pro spořicí účty, podmínky pro termínované vklady a podmínky pro platební karty.

Dále u mBank naleznete dle platné legislativy upravené produktové podmínky, uvedené níže, včetně stručného výtahu obsahu a změn:

 

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mBank
1. Parametry poskytovaného produktu zůstávají i nadále beze změny, posílili jsme pouze Vaše postavení
2. I nadále je zachována 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy
3. Harmonogram splácení je Vám i nadále k dispozici v internetovém bankovnictví
4. Vlastníte-li starší typ mPůjčky, najdete v nových Podmínkách samostatné paragrafy pro Vaši snadnější orientaci

 

Podmínky pro povolené přečerpání(Kontokorent)
1. Parametry poskytovaného produktu zůstávají i nadále beze změny, posílili jsme pouze Vaše postavení. Splácení probíhá neustále prostřednictvím účtu mKONTO
2. O případné změně úrokové sazby Vás budeme informovat v dostatečném předstihu
3. Zúčtovací cyklus je neměnný – řídí se datumem, ve kterém Vám bylo povolené přečerpání poskytnuto (příklad: uzavřete smlouvu 10. v měsíci, tudíž Váš zúčtovací cyklus končí další měsíc 10.). K tomuto dni probíhá inkaso úroků z Vašeho účtu mKONTO.
4. Výpověď ze strany klienta je neměnná, tj. je potřeba ji podat písemně a výpovědní lhůta činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi bance (bod 4.2.2.)
5. Výpověď ze strany Banky musí být taktéž písemná; lhůta činí i nadále 2 měsíce ode dne doručení výpovědi (bod 4.2.3.)
6. Odstoupení od smlouvy i nadále umožňujeme do 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy (bod 4.3.1.)

 

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mBank
1. Parametry poskytovaného produktu zůstávají i nadále beze změny, posílili jsme pouze Vaše postavení. Splácení probíhá prostřednictvím účtu mKONTO
2. O případné změně úrokové sazby Vás budeme informovat v dostatečném předstihu
3. Kdykoliv si můžete požádat o vydání dodatkové karty (bod 2.1.2.)
4. Výši minimální splátky a datum její splatnosti naleznete ve výpisu (bod 5.1.1.)
5. O změně úrokové sazby Vás budeme informovat předem (bod 6.1.1.)
6. Výpověď ze strany klienta je neměnná, tj. je potřeba ji podat písemně a výpovědní lhůta činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi bance (bod 9.1.1.)
7. Výpověď ze strany Banky musí být taktéž písemná; lhůta činí i nadále 2 měsíce ode dne doručení výpovědi (bod 9.1.2.)
8. Odstoupení od smlouvy i nadále umožňujeme do 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy (bod 9.2.1.)

 

Podmínky hypotečních úvěrů v mBank
1. Parametry produktu zůstávají neměnné, posílili jsme pouze Vaše postavení. Pro splácení hypotečního úvěru je nezbytné mKONTO.
2. Kdykoliv v průběhu smluvního vztahu si můžete zažádat o změnu variabilní úrokové sazby na fixní a opačně (BOD 2.3.2.)
3. Vaše povinnost splnit podmínky pro čerpání hypotečního úvěru musí být i nadále splněna do 3 měsíců od uzavření Smlouvy (bod 4.3.1.)
4. I u hypotečního úvěru máte možnost odstoupit do 14 dnů od Smlouvy (bod 9.4.1.)

 

Podmínky pro povolené přečerpání podnikatelů (Kontokorent)
1. Parametry poskytovaného produktu zůstávají i nadále beze změny, posílili jsme pouze Vaše postavení. Splácení probíhá neustále prostřednictvím mKONTO business
2. O případné změně úrokové sazby Vás budeme informovat v dostatečném předstihu (bod 2.3.1.)
3. Zúčtovací cyklus je neměnný – řídí se datumem, ve kterém Vám bylo povolené přečerpání poskytnuto (příklad: uzavřete smlouvu 10. v měsíci, tudíž Váš zúčtovací cyklus končí další měsíc 10.). K tomuto dni probíhá inkaso úroků z Vašeho účtu mKONTO. (bod 2.4.3.)
4. Výpověď ze strany klienta je neměnná, tj. je potřeba ji podat písemně a výpovědní lhůta činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi bance (bod 4.3.1.)
5. Výpověď ze strany Banky musí být taktéž písemná; lhůta činí i nadále 2 měsíce ode dne doručení výpovědi (bod 4.3.2.)

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že s novými podmínkami budete spokojeni.

Tým mBank

Kategorie:

Aktuality