zpátky

mTIP 3: PIN na čipu

mTip 2 

Dnes přinášíme již 3. ze série mTIPů. Tyto články mají pomáhat našim stávajícím i novým klientům získávat zajímavé a užitečné informace o mBank, jejích produktech a službách.
Při přípravě těchto tipů s námi velmi aktivně spolupracují členové mRADY, kterým tedy patří velké díky.

V únoru 2010 mBank zavedla u platebních karet novou funkcionalitu, PIN na čipu, která umožnila verifikaci PINu offline a také provádění offline transakcí, bez nutnosti připojení terminálu k bankovnímu systému. Díky tomu je nyní možné úspěšně zaplatit i v místech, kde se v minulosti vyskytovaly potíže (například Anglie, mýtnice v Itálii apod.)

PIN je vždy uložen na dvou místech - v bankovním systému a na čipu vaší platební karty. Je třeba zajistit, aby oba PINy byly shodné. K nahrání PINu na čip karty dojde jedině po provedení následujících dvou kroků:


1) Změna PINu, buď přes internetové bankovnictví anebo přes mLinku. (změna je zpoplatněna částkou 25 Kč dle platného sazebníku)
2) Následné provedení jakékoliv transakce, při které dochází k online spojení čipového terminálu s bankou, například ověření zůstatku v jakémkoliv bankomatu nebo výběr z bankomatu.

Co to konkrétně znamená pro klienty mBank?


V případě, že máte čipovou platební kartu vydanou dříve než 8.2.2010 a po tomto datu jste ani jednou nezměnili PIN na kartě, doporučujeme provést výše zmíněné dva kroky, čímž dojde k nahrání PINu na čip.

Zároveň u všech platebních karet, bez ohledu na datum vydání, doporučujeme po každé změně PINu (přes IB, mLinku) provést online transakci na čipovém terminálu. Tím se opět oba PINy sesynchronizují.

Více se lze dozvědět na blogu o PINu offline.


Kde můžete změnit PIN v IB:
Karty -> vybrat kartu -> Parametry -> Nastavit PIN

mTIP 3 zbijeczka