zpátky

Pokračujeme v projektu bezpečná mBank

zámek Vážení klienti,
i o prázdninách pokračujeme v projektu Bezpečná mBank. Cílem tohoto projektu je vzdělávat a poskytovat užitečné informace v oblastech bezpečného používání internetu, internetového bankovnictví a platebních karet.
Jako další téma jsme zvolil bezpečné používání platebních karet. Věříme, že následující informace se vám budou hodit nejen v období právě probíhajících dovolených.Základní zásady bezpečného používání platebních karet

1. Kartu nikomu nepůjčujte

Svou platební kartu nikomu nepůjčuje, a to ani členům rodiny. Vystavujete se nebezpečí zneužití karty. 

2. Důsledně chraňte svůj PIN

PIN uchovejte v naprosté tajnosti. Svůj PIN za žádných okolností nikomu nesdělujte. Nesdělujte ho ani svým rodinným příslušníkům, zástupcům finančních institucí nebo policii či obchodníkům. PIN si zapamatujte, nikam si ho nezaznamenávejte. 

TIP: V internetovém bankovnictví mBank si můžete nastavit PIN, který si snadno zapamatujete, a tak není potřeba si jej nikam psát

3. Při výběru z bankomatu buďte ostražití


Kartu používejte nejlépe v bankomatech uvnitř bankovních poboček nebo v jejich blízkosti. Tyto bankomaty často hlídají kamery, které zaznamenají, pokud by někdo k přístroji připevnil např. čtecí zařízení.

Při zadávání PIN přistupte k zařízení co nejblíže a zakryjte si klávesnici rukou. Dbejte na to, aby vášv PIN nemohl nikdo odpozorovat
Když někdo stojí příliš blízko, požádejte ho, aby odešel nebo poodstoupil.
Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit. Nikdo nemá právo do vaši transakce zasahovat ani vás rušit. Ochranka nebo jiný personál banky či obchodního centra nikdy nesmí zasahovat do transakcí klientů. 
Pokud vám bankomat kartu nevrátí nebo vám nevydá peníze, okamžitě kontaktujte vaši banku nebo provozovatele bankomatu. Od bankomatu se nevzdalujte.
Po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět svou kartu a účtenku o provedené transakci.

4. Při placení kartou buďte pozorní

Při placení kartou buďte pozorní. Personál prodejny či restaurace by neměl s vaší platební kartou nikam odcházet. Máte právo požadovat provedení transakce pod vaším dohledem.

Nikdy nedávejte kartu obchodníkovi jako zástavu, např. v půjčovně aut nebo motocyklů.

Zbystřete svou pozornost, pokud by se obsluha v restauraci či prodavač v obchodě pokoušeli kartu načíst v několika různých terminálech. Pamatujte, že bankovní terminály vždy vydávají potvrzení o platbách, a to i v případech když neproběhnou. Pokud z terminálu nedostanete potvrzení, jde o podezřelou transakci.

Po platbě zkontrolujte, zda vám obchodník vrátil skutečně vaši kartu.

5. Sledujte výpisy z účtu

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, ihned informujte svou banku a spornou transakci reklamujte. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty. Před vyhozením je raději roztrhejte nebo skartujte.

TIP: Všechny své platby můžete sledovat ve svém internetovém bankovnictví.

6. Ztrátu karty hlaste co nejrychleji

V případě, že jste ztratili svou platební kartu nebo Vám byla odcizena, neprodleně tuto skutečnost ohlaste své bance. Ta vaši kartu ihned zablokuje a tím zamezí jejímu zneužití.

TIP: Blokaci karty je možné provést i prostřednictvím internetového bankovnictví.

Tipy a zajímavosti:

Internetové bankovnictví mBank nabízí jednu zajímavou a velmi užitečnou službu, a tou je nastavitelný denní limit na platební kartě. V praxi to znamená, že si můžete zdarma v internetovém bankovnictví nebo prostřednictvím mLINKY kdykoliv nastavit na své kartě limit pro platby u obchodníků a pro výběry z bankomatu.

Cestujete-li do země, kde riziko zneužití platební karty může být vyšší, můžete si nastavit pro svou platební kartu nižší denní limit, který si po svém návratu z dovolené opět podle své potřeby zvýšíte. Tyto operace nejsou zpoplatněné a tyto limity si můžete měnit zdarma a kdykoliv potřebujete. Obecně však nedoporučujeme vysoký denní limit, a to zejména z důvodu případného odcizení či zneužití karty.

Kategorie:

Bezpečnost