zpátky

Navrhněte nový vzhled internetového bankovnictví a vyhrajte!

Jak jistě víte, jednou z novinek v Internetovém bankovnictví je nový vzhled. Nyní může každý klient mBank navrhnout další a vyhrát některou ze zajímavých cen.
HTC Vítězný návrh má šanci na implementaci do systému Internetového bankovnictví.

Kdy, jak?

Soutěž bude rozdělena do dvou fází.

První fáze startuje již 8.11.2010 a potrvá do 31.12.2010. V této fázi soutěžící pošle svůj návrh z e-mailové adresy registrované při žádosti o účet v mBank na adresu skins@mbank.cz.
V každém e-mailu je uveďte jméno, příjmení, adresu a souhlas s pravidly soutěže v této formě: 

„Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže „Navrhni vzhled internetového bankovnictví mBank“ a tímto akceptuji ustanovení těchto pravidel. Vyslovuji souhlas s umístěním mnou zaslané soutěžní práce, mého jména, příjmení a místa bydliště na stránce soutěže na adrese www.mBank.pl, www.mBank.sk, www.mBank.cz a se zpracováváním mých osobních údajů včetně e-mailové adresy pro účely související se soutěží.“

Do soutěže budou zařazeny pouze e-maily se souhlasem s pravidly a porota následně v termínu od 1.1.2011  do 16.1.2011 vybere deset návrhů.
Druhá fáze soutěže proběhne v období od 17.1.2011 do 31.1.2011 a v této fázi bude možné na našich internetových stránkách hlasovat pro nejlepší z nich.

Jsou dvě možnosti v jakých formátech posílat návrhy:
1.    CSS soubory
2.    formát grafického projektu

1. varianta se bude týkat prací na základě mBank dodaných pramenů připravených s využitím kaskádových stylů, úroveň 2 (CSS 2). Připravené projekty budou prověřovány, pokud jde o slučitelnost se systémy mBank, v prohlížečích IE7+ a FF 3,5 +.

HTC V 2. variantě půjde o soubory ve formě grafického projektu zobrazení stránky v poměru 1:1, v rozlišení ne menším než 1280 x 1024 pixelů, barevném prostoru RGB, rozlišovací schopnosti práce 72 dpi. Všechny prvky v grafickém projektu mohou být „useknuté“ tj. např. grafika pozadí dodána jako samostatný grafický soubor.
Druhou možností je připravovaný projekt dodat v dostatečné velikosti, aby tyto prvky obsahoval vcelku. Do rámce projektu se musí vejít všechny prvky operačního systému a prohlížeče, které jsou normálně vidět na monitoru počítače (např. lišta Start atd.) a to ve formátech uchovávajících rastrovou grafiku s uplatněním bezztrátové komprese při využití např. ..psd nebo xcf.

Každý soutěžící může poslat v každé kategorii maximálně tři návrhy.

O jaké stránky se bude jednat?

Posuzovány budou stránky s obrazem seznamu účtů, předdefinovaných příjemců, jednorázového převodu.

O co se soutěží?

Navigace

 • 1. místo:
  iPad WiFi 16 GB + balíček dárkových předmětů mBank
 • 2. místo:
  telefon HTC + balíček dárkových předmětů mBank
 • 3. místo:
  navigace Pentagram Nomad Evo 4.3 + balíček dárkových předmětů mBank
 • 4. – 10. místo:
  balíček dárkových předmětů mBank

S kým?

Soutěž je společná pro všechny státy, v nichž mBank působí. Vítězný návrh pro všechny tři země tedy může být z České republiky, Slovenska či Polska.

Více o soutěži a podrobná pravidla lze nalézt zde.

Tomáš Vokroj Tomáš Vokroj / mBank
webmarketing specialist
tomas.vokroj -zavináč- cz.mbank.eu

Kategorie:

Soutěže