zpátky

Vyplatí se pojištění pro případ zneužití karty?

O pojištění platebních karet Většina z nás někdy něco ztratila, nebo v horším případě byla o něco okradena. Může se jednat o věci, jejichž ztráta nás mrzí, ale dá se bez nich žít. Horší je pak situace, kdy se jedná o věci, které potřebujeme ke každodennímu životu a musíme zajistit jejich náhradu.

Mám na mysli konkrétně doklady, jako jsou občanský průkaz, cestovní pas, případně řidičský průkaz nebo klíče od bytu, automobilu. Nejdříve musíme zamezit případnému zneužití dokladů nahlášením na příslušné úřady, ale také zajistit doklady nové. To samé platí u klíčů. Kdo si dnes ponechá na svých dveřích původní zámek, když ztratí klíče i s doklady, že…

Všechny tyto aktivity nás stojí hodně času stráveného na úřadech a nemalé finanční náklady na pořízení nových zámků.

Co teprve, když společně s těmito věcmi přijdeme i o platební kartu, kterou máme ke svému účtu, na něž nám každý měsíc chodí výplata? Nejdříve určitě kartu zablokujeme, což je u osobního účtu mKONTO možné učinit přímo v Internetovém bankovnictví nebo zavoláním na mLinku, kde je možné zároveň objednat kartu novou.

Pak to ale to začíná, ta nejistota, zda někdo kartu před jejím zablokováním nezneužil na nákupy v obchodech, internetu nebo na výběr hotovosti z bankomatu. Klidnější budeme jistě my, kteří máme na internetové transakce nastavený nulový limit (ten je možné spolu s ostatními limity nastavit v Internetovém bankovnictví) a u své karty nemáme poznamenaný PIN kód, díky kterému by kdosi mohl nějakou tu korunu z účtu vybrat. Bát se pak můžeme už jen toho, zda nedošlo ke zneužití karty v nějakém obchodě.

I na toto ale naše karetní asociace myslí. A to tím, že postupně jednotlivé platební terminály nastavují tak, že transakci je možné provést pouze se zadáním PIN kódu. U terminálů, které PIN nevyžadují, pak platí pravidla, která obsluha terminálu musí dodržet. Např. porovnat podpis na potvrzení o provedení platby s podpisem, který je na kartě. Pokud se tyto podpisy liší, je obsluha povinna transakci stornovat a klienta legitimovat. Když se prokáže, že obsluha terminálu neprovedla všechny kroky vedoucí k zamezení zneužití karty, jdou veškeré náklady spojené s vrácením vyčerpaných prostředků za ní, resp. za provozovatelem obchodu.

Z toho, co jsme se nyní dověděli, bychom si mohli říct: „Já se ale chovám jako správný klient, PIN nikomu nesděluji ani ho nemám v peněžence u karty a za platby na podpis odpovídá obchodník. Můžu být vlastně v klidu a za ztrátu ostatních věcí jako doklady a klíče si můžu sám, tak si ty fronty na úřadech vystojím a nové zámky koupím.“

To vše by bylo v pořádku. Od 1. 11. 2009 však platí nový, tzv. „Zákon o platebním styku“, který přenáší částečnou odpovědnost za zneužití platební karty přímo na klienta. Konkrétně se jedná o částku v celkové výši 150 EUR za všechny transakce provedené ztracenou nebo odcizenou. Tedy, pokud bude karta zneužita u obchodníka a následně třeba na internetu, hradí klient částku odpovídající výši 150 EUR. Pokud byl u zneužité transakce použit PIN, za všechny zneužité transakce přebírá odpovědnost klient v celém rozsahu.

Prakticky to znamená, že pokud jsem ten správně se chovající klient, pak mě každá taková ztráta karty může stát přibližně 4.000 Kč a víc. To už ve spojení s náklady na nové zámky a čas strávený zařizováním nových dokladů není tak idylické, jak původně vypadalo.

A co teprve takový klient, který si PIN ke své kartě poznamenal někam do peněženky nebo tašky, a byla mu vybrána hotovost z bankomatu?

Jak jsem zmiňoval na úplném začátku, o své osobní věci můžeme v dnešní době přijít prakticky kdykoliv.

A proto, že si mBank všechna tato rizika uvědomuje a nechce své klienty zbytečně finančně zatěžovat, umožňuje vám jednoduše sjednat cenově velmi výhodné pojištění, které kryje veškeré náklady spojené se ztrátou osobních věcí a případným zneužitím karty.

Pojištění pro případ zneužití karty, které je možné sjednat ke všem kartám, i dodatkovým, vydaných k mKONTU a všem mKREDITKÁM, poskytuje pojistné krytí proti následujícím rizikům:

 

  • Zneužití ztracené nebo odcizené karty, včetně transakcí uskutečněných s použitím PIN kódu až do výše 4.500 Kč, ke kterým došlo max. 72 hodin před zablokováním karty
  • Zneužití ztracené nebo odcizené karty při internetových transakcích až do výše 4.500 Kč, ke kterým došlo max. 72 hodin před zablokováním karty
  • Ztráta nebo odcizení klíčů – pojišťovna uhradí náklady na zakoupení nových zámků a klíčů až do výše 5.000 Kč
  • Ztráta nebo odcizení dokladů – pojišťovna uhradí náklady na pořízení nových dokladů až do výše 3.000 Kč
  • Ztráta nebo odcizení peněženky – pojišťovna uhradí náklady na zakoupení nové peněženky až do výše 3.000 Kč
  • Ztráta nebo odcizení tašky / kabelky – pojišťovna uhradí náklady na zakoupení nové kabely nebo kabelky až do výše 3.000 Kč
  • Odcizení hotovosti vybrané z bankomatu, ke kterému dojde při násilném přepadení do 6 hodin od výběru hotovosti až do výše 5.000 Kč
  • Odcizení hotovosti vybrané při výběru z bankomatu, ke kterému byl klient donucen pod hrozbou fyzického násilí až do výše 5.000 Kč.


Všechna pojistná krytí je možné využít v jednom roce až 3x.

Cena za pojištění všech uvedených rizik je měsíčně pouze 19 Kč. V případě ztráty tašky nebo kabelky, ve které byla peněženka, klíče a doklady, je toto minimální měsíční výdaj v porovnání s až 14 000 Kč, které můžete získat z pojistného plnění. Dojde-li ke zneužití karty nebo dokonce ke krádeži hotovosti vybrané z bankomatu může být částka mnohem vyšší.

Nechcete-li zbytečně doplácet na nenechavost některých našich spoluobčanů, doporučuji vám, pojistěte si i Vy svou kartu pro případ ztráty a zneužití. Nečeká vás žádné papírování, složité vyřizování, ani nemusíte nikam chodit. Aktivace pojištění se provádí přímo v Internetovém bankovnictví, v sekci karty a pojištění.

Věřte, že toto pojištění vám může ušetřit spoustu nepříjemností.

Veškeré informace o pojištění naleznete zde.

Závěrem, moje odpověď na otázku v titulku článku. Ano, toto pojištění se určitě vyplatí.

Václav Mareš

 

Václav Mareš / mBank
product specialist
vaclav.mares -zavináč- cz.mbank.eu

Kategorie:

Produkty