zpátky

Stále si držíme lesk nízkonákladové banky

Nevybereme ani haléř s cílem vydělat
V první řadě bychom chtěli zdůraznit, že jsme nezdražili. Vyvracíme tím některá tvrzení, že cílem těchto kroků je zvýšení zisku banky.Všichni naši klienti mají i nadále možnost využívat našich služeb bez poplatků – v plánovaném modelu nevybereme ani haléř s cílem vydělat. Na základě změn tržního prostředí a bankovních návyků našich klientů jsme provedli částečné úpravy, které vedou k ochraně nízkonákladového modelu mBank.

Cílem těchto změn je omezení nákladů na straně banky, tvořených nevyváženým chováním části našich klientů. Pro příklad nové nastavení počtu jednorázových transakcí zasáhne jen 1,6 procent našich klientů, mezi nimiž jsou i klienti s více než tisícem odchozích transakcí měsíčně. Počet bezplatných výběrů z bankomatu se klientům, kteří standardně využívají osobní účet a platební kartu, z převážné většiny nezmění.

Inovace a nové nástroje
Chystanou inovací související se změnou platebních podmínek je snaha o jejich transparentnost. Interaktivním využitím Internetového bankovnictví nabídneme našim klientům nástroj, jehož pomocí získají ještě větší kontrolu. Konkrétně budeme informovat klienta o provedených karetních transakcích a počtu provedených výběrů z bankomatů. Na tomto základě budou mít naši klienti přehled o tom, kolik výběrů mají bez poplatku.

Nezavádíme žádné „hvězdičky“
Hvězdička je o tom, že něco Klientovi tajíme či to dáváme na vědomí nesrozumitelně. Všem říkáme, že podmínky jsou stanovené pro všechny stejně a v případě, že klient dodrží podmínky v sazebníku uvedené, nebude platit ani korunu navíc. Pro větší kontrolu nad svými penězi dáme našim klientům do rukou dostatečný nástroj v rámci jejich Internetového Bankovnictví. Zároveň prostřednictvím měsíční edukativní kampaně získají naši klienti veškeré potřebné informace formou nadstandardních personalizovaných zpráv z banky.

Kategorie:

Aktuality