zpátky

Nový zákon o platebním styku – o čem je?

Vážení klienti,

Aktuálně k novému zákonu o platebním styku:

22.11.2009 dojde v mBank ke změně u všech registrovaných povolení k inkasu a SIPO (tedy u těch transakcí, kdy si z Vašeho účtu někdo peníze strhává), která byla dosud nastavena bez limitu.

Ve svém internetovém bankovnictví jste měli dosud možnost nastavovat si pro povolení k inkasu limit, aby se nemohlo stát, že si protistrana /třeba telefonní operátor nebo energetická společnost/ strhne z Vašeho účtu víc, než je běžné a nutné. Tuto možnost jste využít mohli, ale nemuseli. Nový zákon o platebním styku ale situaci mění a nařizuje, aby všechna povolení k inkasu byla nastavena s konkrétním limitem. Cílem má být co nejvyšší ochrana klienta i zjednodušení případných reklamací.

K samotné výši limitu se banky staví různě. mBank se rozhodla pro bezpečnostní limit 50 000 Kč pro každé povolení k inkasu /částku jsme stanovili poměrně vysoko proto, aby se do ní pohodlně vešla co největší část z Vás/. Je to limit, který nastaví banka automaticky, a to pouze u těch povolení k inkasu/ SIPA, u nichž limit dosud nastaven nebyl. Všech ostatních povolení, kde limit už je, se opatření nedotkne!

Výši limitu si můžete samozřejmě nastavit i sami – víte-li třeba, že je pro Vás limit 50 000 Kč nízký, protože jsou Vaše inkasa vysoká, nebo naopak, když Vám stačí například jen 3 000 Kč. Můžete tak učinit s předstihem, i změnit limit případně dodatečně.

Zároveň chceme upozornit, že toto opatření nemá nic společného s tématem o předčíslích účtu, kde se taky hovořilo o inkasech.1.11.2009, tedy od neděle, začíná platit nový zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.). Norma vychází z Evropské směrnice, která upravuje některé podmínky na bankovním trhu. Je možné, že o ní už řada z Vás slyšela nebo četla v médiích. Klientům by obecně měla dát zrychlení služeb, víc jistoty při používání platební karty, atp. mBank většinu požadavků splňuje od samého počátku působení v Česku – nový zákon jí tak nečiní žádné podstatné potíže, klienti si změn většinou ani nevšimnou. Přesto bychom Vám rádi představili nejdůležitější body, kterých se nový zákon týká.

 • Převody peněz – nový zákon říká, že banky musejí platební transakci vypořádat do 2 dnů. Dosud na to přitom měly 3 dny./ mBank tento limit splňuje bez problémů, v rámci banky probíhají převody on-line, do jiné banky odcházejí v nejkratším možném termínu, v závislosti na clearingu.
 • Výpisy z účtů – banky mají nově povinnost informovat klienty o stavu účtu jedenkrát měsíčně
  zdarma, a je přitom jedno, jestli papírovým výpisem nebo elektronicky./ mBank standardně klientům zasílá elektronický výpis z jejich účtů zcela zdarma, v tomto ohledu se proto nic nemění.
 • Ztráta platební karty – od 1.11.2009 si banky nesmějí účtovat žádný poplatek za blokaci platební karty, kterou klient ztratí, nebo má podezření na její zneužití./ V sazebníku mBank stojí u blokace karty od samého prvopočátku „0 Kč“, normu tedy bez problémů splňujeme.
 • Zneužití platební karty – zákon stanovuje maximální spoluúčast klienta při zneužití karty ve výši 150 eur./ mBank s novou úpravou počítá, transakce kartou nad 150 eur bere banka na sebe. Klientovi se tak případná odpovědnost snižuje, dosud byla ve výši 4500 Kč. Je nutné poznamenat, že výše zmíněné se týká prokazatelně neautorizovaných transakcí – tedy těch, které nejsou stvrzené klientovým podpisem nebo PINem. Upozorňujeme proto klienty, aby v tomto ohledu byli i nadále obezřetní.
 • Lhůta pro nahlášení ztráty karty – ztrátu by měli klienti nahlásit „neprodleně“, zákon už ale neříká, co přesně to znamená. U některých bank je to 24 – 48 hodin./ mBank se rozhodla nedávat závazný termín a řešit případy individuálně.
 • Vydání nové karty – nový zákon sice stanovuje nulový poplatek za blokaci platební karty, poplatek za vydání nové karty ale neupravuje./ mBank vydává k osobnímu účtu mKONTO novou kartu i nadále zcela zdarma.
 • Roční poplatek za vedení karty – pokud se klient rozhodne, že s používáním karty třeba po pěti měsících skončí, banka by mu měla vrátit proporciální výši ročního poplatku, který za vedení karty platí./ mBank si roční poplatky za vedení většiny karet neúčtuje, u ostatních změnu zohledníme.
 • Změna obchodních podmínek/ sazebníku – nově banky musejí informovat o změnách dva měsíce dopředu./ mBank bude informace zveřejňovat buď společně s výpisy nebo v samostatných zprávách banky.
 • Zrušení účtu zdarma – tato povinnost začíná od 1.11.2009 platit pro všechny banky, leckde může jít o stovky korun./ mBank si za zrušení účtu nikdy nic neúčtovala, toto pravidlo proto žádnou změnu nepřinese.

  Doplnění k hlavním bodům Zákona – 4.11.2009
 • Zneužití platební karty – spoluúčast klienta je 150 eur, a to za všechny neautorizované transakce dohromady! Za případné škody nad tento rámec ručí mBank. Není tedy pravda, jak se objevilo v komentářích, že banka bude chtít 150 eur ručení za každou transakci. To, že se toto opatření týká „neautorizovaných transakcí“ /tedy bez zadání PIN nebo podpisu/ nařizuje zákon, není to rozhodnutí mBank
 • Nastavování povinného limitu pro inkaso – klient má podle zákona nově povinnost nastavovat u svých inkasních plateb maximální limit /z důvodu jeho vlastní ochrany a kvůli případným reklamacím/, o limitu rozhoduje sám. Pokud tak sám neučiní, limit mu automaticky nastaví banka, a každá si zvolila limit jiný./ mBank počítá s limitem ve výši 50 000 Kč pro inkasní platbu.

Jak už jsem zmínila na začátku, jde o přehled toho nejpodstatnějšího, nikoliv o kompletní zákon. Věřím, že kolem něj bude debata jak na blogu, tak na mFóru. O dalších důležitých úpravách, přijdou-li, Vás budeme informovat.


 

Pavla Renčínová Pavla Renčínová / mBank
tisková mluvčí
pavla.rencinova -zavináč- cz.mbank.eu

Kategorie:

Aktuality